18. Облік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установ (порядок нарахування заробітної плати, синтетичний та аналітичний облік нарахування заробітної плати, облік нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям, облік відпусток, облік ДОПОМОГИ в разі тимчасової непрацездатності, облік матеріальної допомоги, порядок проведення індексації заробітної плати)

Порядок нарахування заробітної плати та грошового забезпечення

Для нарахування заробітної плати працівникам з погодинною оплатою праці необхідні відомості про посадові оклади (штатний розпис), присвоєні розряди (накази (розпорядження)), годинні тарифні ставки (тарифну сітку), а також дані табельного обліку відпрацьованого ними часу за відповідний період (місяць). Нараховують заробітну плату раз на місяць.

Крім первинних документів, для розрахунків заробітної плати потрібно враховувати нормативні акти, що регулюють нарахування заробітної плати в бюджетних установах різних профілів.

З метою впорядкування оплати праці працівників бюджетних установ, а також створення механізму підтримання на постійному рівні оптимальних міжгалузевих співвідношень в оплаті праці постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 20.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298) було затверджено:

єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників;

схеми тарифних розрядів посад працівників всіх бюджетних установ;

ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки.

Тарифна ставка — це розмір заробітної плати за одиницю часу. Існують годинні, денні та місячні тарифні ставки. У бюджетних установах застосовуються переважно місячні тарифні ставки заробітної плати, які називаються посадовими окладами. Формула розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) (1.1)

Тс = Мінімальна Тс х Тк,

де Мінімальна Тс — тарифна ставка працівника І тарифного розряду;

Тк — тарифний коефіцієнт, що застосовують до відповідного тарифного розряду.

Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

Законом України «Про Державний бюджет України» посадові оклади (тарифні ставки) року установлювалися в такому порядку:

для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах установлювались на рівні мінімальної заробітної плати;

для інших працівників посадові оклади розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду відображених у табл. 18.1.


Для робітників, спільних для всіх бюджетних установ та організацій, установлено місячні оклади залежно від рівня кваліфікації роботи:

проста некваліфікована або допоміжна робота (1 — 2 розряд);

малокваліфікована робота (1 — 3 розряд);

кваліфікована (складна робота) (2 — 5 розряд);

висококваліфікована (особливо складна та відповідальна) робота (3 — 8 розряд).

 

 

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

Розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду з 1.01.2011 — 613, 0 грн.

Розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду з 1.04.2011 — 625, 0 грн.

Розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду з 1.10.2011 — 641, 0 грн.

Розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду з 1.12.2011 — 654, 0 грн.

Посадові оклади з 01.01.11 р. МЗП: 941,0

Посадові оклади з 01.04.11 р. МЗП: 960,0

Посадові оклади з 01.10.11 р. МЗП: 985,0

Посадові оклади з 01.12.11 р. МЗП: 1004,0

12

2,12

1300

1325

1359

1386

13

2,27

1392

1419

1455

1485

14

2,42

1483

1513

1551

1583

15

2,58

1582

1613

1654

1687

16

2,79

1710

1744

1788

1825

17

3,0

1839

1875

1923

1962

18

3,21

1968

2006

2058

2099

19

3,42

2096

2138

2192

2237

20

3,64

2231

2275

2333

2381

21

3,85

2360

2406

2468

2518

22

4,06

2489

2538

2602

2655

23

4,27

2618

2669

2737

2793

24

4,36

2673

2725

2795

2851

25

4,51

2765

2819

2891

2950

Для окремих працівників бюджетної сфери, для яких постановою № 1298 не визначено тарифних розрядів, посадові оклади (ставки заробітної плати) встановлюються в наступних розмірах:

проректорам, заступникам керівників бюджетних установ, закладів та організацій, заступникам керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій встановлюються на 5—15 % нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника;

головних бухгалтерів — на 10—30 % нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника;

помічників керівників — на 30—40 % нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника.

Місячна заробітна плата працівників бюджетних установ може перевищувати посадовий оклад за рахунок надбавок і доплат, різних за своєю економічною сутністю та розмірами (рис. 18.3).


У розмірі 50% від посадового окладу (тарифної ставки)

за високі досягнення у праці

 

за виконання особливо важливої        за складність, напруженість роботи (на строк її виконання)                       у роботі


За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР(від посадового окладу (ставки заробітної плати))

За знання та використання в роботі іноземної мови (від посадового окладу (ставки заробітної

плати))


однієї європейської - 10%


однієї східної, угро-фінської або африканської - 15 %

двох і більше мов - 25 %


 

Водіям автотранспортних засобів (установленої тарифної ставки за відпрацьований час)


водіям II класу - 10 %


водіям І класу - 25 %У розмірі 40% від посадового окладу (тарифної ставки) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10 годин вечора до 6 годин ранку

За вчене звання (від посадового окладу (ставки заробітної плати))


професора - 33 %


Доцента, старшого наукового співробітника - 25 %


 

За наукову ступінь (від посадового окладу (ставки заробітної плати))


Доктора наук - 25%


кандидата - 15 %


За використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівників, які зайняті прибиранням туалетів - 10 % (посадового місячного окладу)

Водіям автотранспортних засобів за ненормований робочий день - 25 % (установленої тарифної ставки за відпрацьований час)

Рис. 18.3. Склад надбавок та доплат до посадових окладів працівників

Крім того працівники бюджетних установ мають право отримувати матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання. Також керівники бюджетних установ мають право преміювати працівників у межах фонду оплати праці.

Склад заробітної плати основних працівників бюджетних установ відображено на рис. 18.4.


Посадовий оклад


Підвищення посадового окладу


За виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт


Доплати


За роботу в нічний час


За вчене звання, за наукову ступінь

За ненормований робочий день


ЗАРОБІТНА. ПЛАТА


за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів


 

За класність водіям автотранспортних засобів


Надбавки


За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний"


За знання та використання в роботі іноземної мови


Премії і допомоги


За високі досягнення в праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість в роботі


за спортивні звання «заслужений» тренер», «заслужений майстер спорту»

Рис. 18.4. Склад заробітної плати основних працівників бюджетних установ


На виконання постанови № 1298 міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також національна та галузеві академії наук затвердили за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України і Міністерством фінансів конкретні умови праці та розміри посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників підвідомчих установ з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їхньої роботи.

Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерством охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. № 308/519 передбачено що розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються: професіоналам, фахівцям залежно від кваліфікаційної категорії; робітникам — від кваліфікаційного розряду в межах діапазону, визначеного для цих посад (професій) Класифікатором професій ДК 003:2005, затв. наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375

Тобто заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та діяльності установи, і максимальним розміром не обмежується.

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 затверджено розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних науково-педагогічних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці; схеми тарифних розрядів посад (професій) цих працівників; надбавки і доплати до посадових окладів (тарифних ставок).

Порядок встановлення посадових окладів (тарифних ставок) працівників в установах охорони здоров'я та вищих навчальних закладів відображено на рис. 18.5—18.6.

Оплату праці державних службовців здійснюють відповідно до Постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Склад заробітної плати державних службовців відображено на рис. 18.7.


Вчене звання

Вчена ступінь

Рис. 18.6. Порядок встановлення посадових окладів працівників ВНЗ

Фонд грошового забезпечення військовослужбовців складається з окладів грошового утримання та додаткових видів грошового забезпечення. До окладів грошового утримання належать оклади за військовими званнями та посадові оклади. Додаткові види грошового забезпечення — це підвищення, надбавки, доплати, одноразові й щомісячні винагороди, морське грошове забезпечення, матеріальна і грошова допомоги, премії тощо.

Нараховують суми грошового забезпечення військовослужбовцям не підставі передбачених Положенням про фінансове господарство військової частини роздавальних відомостей на виплату грошового забезпечення генералам, адміралам, офіцерам, прапорщикам, мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби (ф. 13), військовослужбовцям строкової служби (ф. 16), одноразових додаткових видів грошового забезпечення (ф. 15) та зведених відомостей на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям строкової служби (ф. 17).


Посадовий оклад


Підвищення посадового окладу


 

Інші доплати     ^ і

            Г


За виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу


 

Доплата за ранг


За виконання обов'язків тимчасово

відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу


 


 

Заробітна плата


За науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності


За почесне звання «заслужений»


Надбавки


НІ


За знання та використання в роботі іноземної мови


За високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої


Премія

Матеріальна допомога


за вислугу років державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу з урахуванням

надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування


 

Рис. 18.7. Склад заробітної плати державних службовців

Розмір ставок заробітної плати (посадових окладів), а також надбавок до них у деяких галузях бюджетної сфери (освіта, охорона здоров'я, культура тощо) визначається на підставі щорічної тарифікації, яку здійснює постійна тарифікаційна комісія (за станом на 1 вересня в установах освіти і на 1 січня — в установах охорони здоров'я та бібліотечної мережі). Результати роботи комісія подає у вигляді тарифікаційних списків, які підписують усі члени тарифікаційної комісії та затверджує керівник установи вищого рівня.

Тарифні списки — єдині документи, що визначають розміри посадових місячних окладів, тарифних ставок і надбавок окремих працівників. Установлена за тарифікацією та зафіксована в тарифікаційних списках ставка заробітної плати виплачується працівникам щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Установлена за тарифікацією та зафіксована в тарифікаційних списках ставка заробітної плати виплачується працівникам щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Крім основної роботи, працівникам бюджетних установ дозволено працювати за сумісництвом.

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярно оплачу вальної роботи на засадах трудового договору у вільний від основної роботи час у тій чи іншій установі, організації. Порядок оплати сумісництва регламентується Постановою КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245 із доповненнями та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Мінпраці України, Мінюстом України та МФУ 25.06.1993 р. № 43.

Схема нарахування заробітної плати за відпрацьований час      (1.

Заробітна плата = Кількість відпрацьованого х Кваліфікація працівника працівника часу (годин/ днів) (годинна/ денна тарифна ставка)

Схема нарахування заробітної плати при прямій відрядній оплати праці Заробіток = Кількість виробленої придатної продукції х Розцінка, працівника (деталей, операцій)

Синтетичний та аналітичний облік нарахування заробітної плати та грошового забезпечення

Для обліку розрахунків із працівникам, що перебувають і не перебувають у штаті установ за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю призначено пасивний субрахунок 661 «Розрахунки із заробітної плати» рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці».

Для розмежування обліку розрахунків з військовослужбовцями та працівниками військових частин субрахунок 661 «Розрахунки із заробітної плати» розподіляється на субрахунки третього порядку:

661/1 «Розрахунки з грошового забезпечення військовослужбовців»;

661/2 «Розрахунки із заробітної плати працівників».

За кредитом цього субрахунку відображають нараховані суми, а за дебетом — утримання, вирахування, виплати, суми депонованої заробітної плати.

Нарахування заробітної плати та грошового забезпечення здійснюється один раз на місяць і відображається в обліку в останній день місяця.

Заробітна плата та грошове забезпечення, нараховані працівникам за відпрацьований час або за виконану роботу, для бюджетних установ становить фактичні видатки за кодами економічної класифікації відображені в табл. 18.2.


Таблиця 18.2

Для обліку розрахунків з працівниками за сумами гонорару,

що виплачуються позаштатному складу (композиторам, артистам, авторам тощо) за роботи і виступи за договорами і разовими замовленнями призначено пасивний субрахунок 669 «Інші розрахунки за виконані роботи»

Синтетичний облік нарахованої заробітної плати відображаються у Зведенні розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій — типова форма 405 (бюджет), яке є одночасно й меморіальним ордером 5.

За розрахунками з фонду грошового забезпечення та інших нарахувань військовослужбовцям складають окремий меморіальний ордер 5/1 за ф. 405, а із заробітної плати працівників — меморіальний номер 5/2 за ф. 405.

Кореспонденцію рахунків з обліку нарахування заробітної плати відображено в табл. 18.3.


Таблиця 18.3

Схема облікового процесу нарахування заробітної плати працівників бюджетних установ відображено на рис. 18.8.

Кореспонденцію рахунків з обліку нарахування грошового забезпечення відображено в табл. 18.4.


Таблиця 18.4


Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу ф. П-1, Наказ (розпорядження) про надання відпустки ф. П-3 Наказ (розпорядження) про

припинення трудового договору (контракту) ф. П-4

Виписка з тарифікаційного списку

Розрахунково-платіжна відомість працівника ф. П-6

Розрахунково-платіжна відомість (зведена) ф. П-7

Меморіальний ордер № 5


Штатний розпис

Табель обліку використання робочого часу ф. П-5


)


Картки аналітичного обліку —>-Фактичних видатків


Книга «Журнал-Головна»


 

Рис. 18.8. Схема руху облікового процесу нарахування заробітної плати

Аналітичний облік за субрахунком 661 ведеться у Розрахунково-платіжних відомостях працівника ф. П-6, які відкриваються окремо на кожного працівника. На кожного військовослужбовця відкривається «Картка особового рахунка військовослужбовця» ф. 54.

Облік відпусток, облік допомоги в разі тимчасової непрацездатності, облік матеріальної допомоги

Нараховуючи окремі виплати, виходять із середньої заробітної плати, яку обчислюють згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим Постановою КМУ від 08.02.95 № 100 з подальшими змінами. Зазначені виплати застосовують у разі:

• надання працівникам щорічної відпустки та додаткових відпусток;

виконання працівниками державних і громадських обов'язків; 1 надання жінкам додаткових перерв для годування дитини; залучення працівників до виконання військових обов'язків; 1 службових відряджень; 1 інших випадків. Державні гарантійні права на відпустку встановлено Конституцією України, Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, КЗпП України та іншими нормативно-правовими актами (рис. 18.9).


Щорічні відпустки


Відпустки без збереження заробітної плати


 


Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням

Соціальні відпустки


Творчі відпустки

ЩОРІЧНА ОПЛАЧУВАНА ВІДПУСТКА


ОСНОВНА


ДОДАТКОВА


 


Мінімальної тривалості 24 календарні дні

За роботу зі шкідливими умовами праці


+


Продовжена


За особливий характер праці


Інші додаткові відпустки, передбачені законодавством

Рис. 18.9. Види відпусток працівників бюджетних установ Формула розрахунку відпускних (1.3)

В = К - С х N.

де В — сума відпускних;

М — сумарний заробіток працівника за останні 12 місяців або за фактично відпрацьований період (меншої тривалості);

К — кількість календарних днів розрахункового періоду (для працівника, який відпрацював в установі понад один рік, а для працівника, який відпрацював менше одного року, — кількість календарних днів фактично відпрацьованого періоду, що передували місяцю надання відпустки;

С — кількість святкових і неробочих днів, передбачених законодавством;

N — тривалість відпустки в календарних днях.

У разі тимчасової непрацездатності працівника його надається допомога з тимчасової непрацездатності, яка може бути таких видів:

• допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;

допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві.

Перші два види допомоги надають за основним місцем праці, а третій — за місцем праці, де стався нещасний випадок.

Право на забезпечення допомоги та санітарно-курортним лікуванням мають лише застраховані особи.

Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності поділяється на дві складові: оплата перших 5 днів допомоги (оплачуються установою) та оплата всіх інших днів допомоги (виплата проводиться за рахунок коштів ЄСВ).

Розмір допомоги залежить від загального трудового стажу працівника і надається у розмірах зазначених в табл. 18.5.

Таблиця 18.5

РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ допомоги З ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Одержувачі допомоги

Страховий стаж

Розмір допомоги, % середньої заробітної плати (доходу)

1

Застраховані особи

до 5 років

60 %

2

Застраховані особи

від 5 до 8 років

80 %

3

Застраховані особи

понад 8 років

100 %

4

Застраховані особи:

Незалежно від страхового стажу 100 % середньої заробітної плати

Зарахованим до 1 — 4 категорій осіб, які постраж-дали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи

ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

при отриманні допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

Підставою для нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності є листок непрацездатності, виданий закладом охорони здоров'я.

Листок непрацездатності — це документ, що виправдовує відсутність на роботі в період хвороби (відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами) і на підставі якого виплачують відповідну допомогу.

Сума допомоги за один день непрацездатності визначається як добуток середньоденного заробітку та відсотка, який залежить від загального трудового стажу.

Середня заробітна плата застрахованої обчислюється на підставі нарахованої заробітної плати за видами виплат, які беруть участь у розрахунку середнього показника визначаються Постановою КМУ «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням» від 26.09.2001 р. № 1266 та підлягають податком на доходи фізичних осіб.

Розрахунковим періодом для застрахованих осіб є останні шість календарних місяців, що передують місяцю, у якому настав страховий випадок.

Якщо працівник працював менше шести місяців, то розрахунковим періодом є фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого по перше число).

Якщо працівник працював менше ніж календарний місяць, то розрахунковим періодом є фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку.

Під час розрахунку суми допомоги не враховується ні сума відпускних, ні дні відпустки, оскільки протягом цього періоду працівник не працював.

Формула розрахунку допомоги у разі тимчасової непрацездатності (1.4).

Д = (3 пл. / К1) х % х К2,

де Д — допомога у разі тимчасової непрацездатності;

З пл. — сума заробітної плати за останні шість місяців;

К1 — кількість відпрацьованих робочих днів за останні шість місяців;

% — відсоток, який залежить від трудового стажу; К2 — кількість днів тимчасової непрацездатності. Кореспонденцію рахунків з обліку нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності відображено в табл. 18.6.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ДОПОМОГИ З ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 

 

 

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Нарахування сум допомоги

 

 

 

за рахунок коштів установи (перші 5 днів)

801, 802, 811

661

 

за рахунок коштів Фонду

652

661

Формула розрахунку відрядних (1.5)

М

Ввід = К х N.

де Ввід — сума відрядних;

М — сумарний заробіток працівника за останні 2 місяця або за фактично відпрацьований період (меншої тривалості);

К — кількість календарних днів розрахункового періоду (для працівника, який відпрацював в установі понад 2 місяці, а для працівника, який відпрацював менше 2 місяців, — кількість днів фактично відпрацьованого періоду, що передували місяцю події;

N — тривалість відрядження в календарних днях.

Індексація грошових доходів населення — встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

Індексація грошових доходів населення проводиться відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-ХІІ та Постанови КМУ від 17.07.2003 № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»

Кореспонденцію рахунків з обліку індексації заробітної плати відображено в табл. 18.7.

Таблиця 18.7

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ІНДЕКСАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 

 

 

 

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет Кредит

1

Нарахування заробітної плати

801, 802, 811 661

 

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

 

з/п

Дебет

Кредит

 

2

Нарахування суми індексації

801, 802, 811

661

 

3

Виплачено заробітну плату з урахуванням індексації

661

301