8.2. Технічний аналіз проекту

В рамках концептуальної фази проекту починається базове (попереднє) проектування, яке містить визначення основних характеристик проекту на початкових етапах його розробки. Дана робота розділена на чотири основні частини:

розробка основних принципів проекту;

технічне обгрунтування проекту;

початкове планування і оцінка витрат;

визначення організаційних і технологічних процесів.

Розробка основних принципів проекту чи затвердження його головних задач є основною діяльністю, яка повинна здійснюватись на етапі технічного опрацювання кожного проекту. Основні принципи проекту повинні бути оформленні у вигляді пояснювальної записки, яка має бути ретельно підготовлена і погоджена керівництвом, яке буде брати участь в розробці і прийнятті проекту, експлуатації споруд і збуті продукції. Як правило, пояснювальна записка містить наступні розділи:

Основна мета проекту.

Мета календарного планування.

Мета витрат.

Проектно-конструкторські стандарти для надійності експлуатаційних можливостей, зайнятості персоналу, спожитої енергії, охорони навколишнього середовища, стану здоров'я і безпеки працюючих.

Бажаний прибуток від інвестування.

Плановий показник з обслуговування і матеріально-технічного забезпечення.

Планове завдання з автоматизації.

Резерв для майбутнього розширення.

Розрахунки з будівництва і залучення робочої сили.

Можна сказати, що багато із перерахованих вище пунктів можуть стати причиною конфлікту, якщо не будуть погоджуватись протягом всього строку реалізації проекту. Такі конфлікти потрібно обговорювати і вирішувати до того, як проект починає реалізовуватись.

Початкове технічне обгрунтування проекту може розроблятись або паралельно, або слідом за розробкою основних принципів проекту.

Технічне обгрунтування - це інтерактивний процес, який передбачає обов'язкову участь інженерно-технічних працівників, економістів і працівників служби збуту продукції. В його межах повинні бути розроблені виробнича програма, специфіка виробів, визначені планові завдання об'ємів виробництва. Крім того, повинні бути враховані всі фундаментальні технічні вимоги, які впливають на наступний вибір альтернатив при проектуванні.

Перерахуємо деякі критичні моменти, про які необхідно пам'ятати на підготовчій стадії:

сировина (джерела поставки, кількість, наявність);

потреба в комунальних службах (наявність та надійність);

плани розподілу продукції (упаковка, зберігання, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування).

Для вибору виробничого процесу, а також для введення економічних параметрів застосовується попереднє випробовуване дослідження. Проводячи його необхідно пам'ятати, що будь-які погодження, які досягнуті з метою забезпечення технологією, не повинні заважати замовнику в його подальшій діяльності. Слід затратити значні зусилля, щоб гарантувати при проектуванні розгляд і оцінку всіх обгрунтованих альтернатив.

Початкове планування і оцінка витрат виробництва повинні забезпечувати контроль за розробкою проекту вже на початкових етапах. Умови контролю за проектом потребують визначення базових точок, перші з яких будуть початкові оцінки і плани. Тому перша оцінка повинна бути підкріплена, по можливості, найкращою розробкою варіантів технічних засобів контролю.

Визначення організаційних і технологічних процесів повинно проводитись паралельно з проектно-конструкторськими розробками. Ці процеси мають охопити всі аспекти проекту, в тому числі:

охорону технологічних процесів;

маршрутизацію кореспонденції;

матеріально технічне обслуговування;

підписання контрактів і виконання робіт по субпідрядам;

забезпечення запасними частинами;

перевірку і відправку матеріалів і обладнання;

гарантію якості;

обговорення змін, які вносяться;

бухгалтерський облік, виписку рахунків і платіжних доручень;

звітність з реалізації проекту;

систему для зберігання креслень;

техніку безпеки;

розробку довідників з експлуатації;

санітарний стан робочої ділянки в період будівництва;

захист обладнання під час відвантаження і зберігання;

страхування;

умови найму і оплати праці працівників.

Кінцева обробка цих аспектів повинна обов'язково продовжуватись після завершення раннього етапу (концептуальної фази) розробки. Однак важливо, щоб менеджер проекту сформулював стійкі вимоги і визначення якомога раніше.

Надзвичайно важливим аспектом раннього етапу розробки є контроль за змінами. В проект повинна бути введена офіційна норма, яка б містила письмове визначення прийнятних змін, їх калькуляцію і календарний графік. Без здійснення цієї процедури контроль за реалізацією проекту може бути втрачений на ранніх етапах. Тобто, успішний менеджер проекту повинен розуміти, що реалізація проекту може мати певні відхилення від плану, але при цьому важливо, щоб вони не перевищували визначених прийнятних меж.

Невід'ємною складовою технічного аналізу проекту є вибір будівельного майданчику і утримання дозволів і свідоцтв. Успіх проекту забезпечується застосуванням такої процедури вибору будівельного майданчику, яка грунтується на всіх раніше визначених фундаментальних технічних вимог до проекту, на всіх об'єктивних чи суб'єктивних факторах, які прямо чи обернено впливають на економічні оцінки проекту, на особливостях організаційних і технічних процесів, які характерні для проекту на стадії його реалізації.

Підготовча робота до вибору будівельного майданчику повинна передбачати головні завдання дослідження потенційних будівельних майданчиків, підготовку плану і бюджету дослідження, попереднього списку факторів вибору будівельного майданчику.

Процес вибору будівельного майданчику проходить наступні етапи:

Формування основної мети вибору будівельного майданчика. Перераховується всі вимоги до місця розташування будівельного майданчика.

Визначення факторів вибору будівельного майданчику. Перераховуються всі об'єктивні і суб'єктивні фактори вибору будівельного майданчику.

Вибір основної території будівництва. З альтернативних варіантів місця розташування будівництва по країнах і регіонах, здійснюється вибір основної території, яка характеризується визначеними економіко-географічними ознаками.

Вибір місця розташування будівництва. На основній території будівництва визначаються альтернативні ділянки для забудови. Вибір грунтується на екологічних, організаційно-економічних і політичних факторах.

Проведення польових досліджень. Визначаються завдання польових досліджень кожної альтернативної ділянки, складається специфіка основних територіально-геологічних вимог до найбільш придатної для забудови ділянки, готується стандартний список опису місцевих умов, який забезпечує повний облік всієї інформації, що характеризує ділянки для забудови.

6. Вибір місця розташування будівельного майданчику. Він здійснюється з огляду на з організаційно-технічних фактори на основі переліку опису місцевих умов альтернативних ділянок для забудови.

Вказана схема є найбільш економічною і реалізує системний підхід до вибору будівельного майданчику промислового об'єкту.

Однак, на практиці вибір будівельного майданчику не завжди проходить у відповідності за цією ідеальною послідовністю: на перший план виходять політичні амбіції, окремі території можуть бути власністю замовника проекту, економічні умови можуть зробити необхідним розгляд тільки однієї основної території будівництва.

Вибір основної території і місця розташування будівництва проводиться на основі порівняння і оцінки факторів контрольних переліків будівельних ділянок.

Можливі варіанти місця розташування будівництва оцінюються на основі карти рейтингу будівельних ділянок (табл. 8.3). На основі загального рейтингу кожної ділянки потрібно вибрати три або чотири найкращі варіанти. Однак, ще до проведення оцінки можливих варіантів місця розташування будівництва, з їх переліку потрібно виключити ті ділянки, на яких будівництво здійснювати не можна.

Необхідно провести детальний аналіз факторів навколишнього середовища, громадських рухів і зацікавленості населення, юридичні наслідки проблеми власності.

Місцезнаходження будівництва також оцінюється з точки зору його історичного та археологічного значення.

Процес вибору будівельного майданчику має високий рівень ризику, який впливає на досягнення мети проекту. Помилки, які виникають в процесі облаштування будівельного майданчику, можуть негативно вплинути, як на різні аспекти роботи над проектом, так і в цілому на проект.

Залежно від типу негативного впливу помилки ділять на три групи:

Фатальні помилки, які приводять до занепаду проекту або суттєво збільшують вартість і терміни його виконання.

Помилки, в наслідок яких не можуть бути досягнуті окремі цілі проекту або ж виникає ріст затримок виробництва на введених в експлуатацію потужностях.

3. Помилки, які приводять до перевитрат коштів на сам процес вибору майданчика.

Помилки першої групи пов'язані з вибором несприятливого місцезнаходження будівництва з точки зору несприятливих інженерно-геологічних умов чи при неможливості отримання дозволу на проведення робіт.

Таблиця 8.3

Перелік факторів карти рейтингу будівельних майданчиків


Трудові ресурси

Наявність:

Адміністративні працівники Інженерно-технічні працівники Кваліфіковані робітники Некваліфіковані робітники Заробітна плата Стабільність трудових ресурсів Прожитковий мінімум Спеціальні закони з праці

Податки і фінансові стимули. Податок на підприємництво Майновий податок

Державні і місцеві податки на промислове підприємство, на власне майно Податки на винаходи Податки з будівництва Допомога по непрацездатності Фінансові стимули

Проблеми навколишнього середовища

Стандарти з якості оточуючого повітряного простору

Якість води та стічних вод Якість джерел води природного газу, вугілля

Екологічний вплив проекту на повітря, воду, сільськогосподарські угіддя Спеціальні місцеві та державні законодавства по охороні навколишнього середовища, спливаючої на роботу заводу Відповідність ділянки під забудову санітарному коефіцієнту використання землі Відношення місцевого населення до нового будівництва

Відношення місцевих екологів до нового заводу

Кліматичні умови

Кількість опадів

Швидкість і переважний напрямок вітру Витрати на обігрів Висота над рівнем моря Температура повітря Відносна вологість

Обслуговуючі системи Захист від пожежі Міліція та система безпеки Охорона майна

Місцеве матеріально-технічне обслуговування

Топографічні умови і умови місцезнаходження.

Геологічні умови Природні ресурси Зв'язок з автомагістралями Місцезнаходження залізниць Сейсмічні зони

Комунальні служби

Наявність в достатній кількості енергії і тепла

Вартість тепла та енергії

Наявність питної води

Наявність води для гасіння пожежі

Наявність каналізації

Вплив відходів на оточуюче середовище.

Вивіз відходів

Перевезення вантажів. Наявність вантажівок

Вартість перевезення на залізниці. Вартість автомобільних перевезень. Наявність  транспорту  для перевезення працівників

Демографічна ситуація

Умови життя, традиції і релігія, суспільні
організації, преса, умови відпочинку        


Помилки другої групи пов'язані з нереальною оцінкою факторів, які впливають на вибір будівельного майданчику. До таких помилок відносяться:

невірний прогноз резервів трудових ресурсів в даному регіоні для подальшої експлуатації підприємства;

невміння передбачити ріст підприємства;

неправильна калькуляція витрат на залучення робочої сили;

неадекватна оцінка можливостей обслуговування нового заводу підсобними підприємствами і комунальними системами;

недооцінка питання стосовно податків і т. д.

Помилки третьої групи обумовлені порушенням пропорцій при плануванні бюджету і при перевикористанні бюджетних коштів на проведення попередніх оцінок більшої кількості майданчиків. В цьому випадку спостерігається недостатня кількість засобів для облаштування майданчику, що може призвести до появи помилок першої і другої груп.

Процес вибору будівельного майданчика являє собою збір, обробка і аналіз інформації, яка використовується для отримання дозволів на проведення робіт

При підготовці дозволів слід враховувати бачення і вимоги всіх зацікавлених сторін: представників муніципалітету територій, організації охорони навколишнього середовища, власників земель, а також безпосередніх учасників проекту. Менеджер проекту повинен створити тимчасову групу спеціалістів, основним завданням яких є отримання дозволів. Ця група може мати наступний склад і виконувати наступні функції:

керівник групи, координує всю її діяльність;

технічні спеціалісти, які готують проектну документацію, детальне описання проекту і природних умов будівельного майданчику, обгрунтування рішень, прийнятих по проекту і місцезнаходженню будівельного майданчика;

юристи, які знають умови та всю процедуру отримання дозволів, що забезпечують законність робіт;

група, яка контролює терміни отримання дозволів і їх відповідність календарному плану робіт.

представник громадськості, який контролює всі проблемні аспекти даного проекту будівництва.

Велике значення в досягненні якості і своєчасності в підготовці дозволів має тісний взаємозв'язок групи, яка працює над отриманням дозволів, з усіма учасниками проекту.

Технічний аналіз інвестиційного проекту визначає наступні завдання:

визначення найбільш оптимальної технології з точки зору мети проекту;

аналіз місцевих умов, в тому числі і доступності і вартості сировини, енергії та робочої сили;

перевірка наявності потенціальних можливостей планування і здійснення проекту.

Технічний аналіз проводиться групою, як правило, власних експертів підприємства з можливістю залучення вузькогалузевих спеціалістів. Стандартна процедура технічного аналізу починається із аналізу власних технологій. При цьому необхідно притримуватись наступних критеріїв:

технологія повинна попередньо добре себе зарекомендувати на ринку, тобто бути стандартною;

технологія не повинна бути зорієнтована на імпортні обладнання і сировину.

Якщо застосування власної технології є неможливим, то проводиться аналіз можливості залучення іноземної технології та устаткування по одному з можливих варіантів:

спільне підприємство з іноземною фірмою - часткове інвестування і повне забезпечення всіма технологіями;

закупка обладнання, яке реалізує технологічне „know-how";

„turn-key" - закупка обладнання, будівництво заводу, налагодження технологічного процесу;

„product-in-hand" - „turn-key" плюс навчання персоналу до тих пір, поки не буде виготовлений необхідний готовий продукт;

купівля ліцензії на виробництво;

-           технічна допомога зі сторони зарубіжного технолога. Правило вибору технології передбачає комплексний аналіз

деяких альтернативних технологій і вибору найкращого варіанту на основі якого-небудь критерію.

Ключові фактори вибору середовища альтернативних технологій зводяться до аналізу наступних аспектів використання технологій.

Попереднє використання вибраних технологій в заданих масштабах (масштаби можуть бути дуже великі для конкретного ринку).

Доступність сировини (скільки потенційних постачальників, які у них виробничі потужності, якість сировини, яка кількість других споживачів сировини, вартість сировини, спосіб і вартість доставки, ризик щодо навколишнього середовища).

Комунальні послуги і комунікації.

Потрібно бути впевненим, що організація, яка продає технологію має на неї патент чи ліцензію.

Початковий нагляд над виробництвом продавця технології.

Пристосованість технології до місцевих умов (температура, вологість і т. д.).

Використання потужностей (у відсотках від номінальної потужності за даними проекту) і час виходу до повної продуктивності.

Безпечність та екологія.

Капітальні і виробничі затрати.


В таблиці 8.4 наведено приклад такого багатоальтернатив-ного вибору, в якому кожний фактор оцінюється за десятибальною шкалою.

Найкращим буде визнано технічний проект, який має найбільше значення критерію. У розглянутому прикладі альтернативи А і Б майже однакові, але можна віддати перевагу Б.