ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ

Показники ефективності проектів

Обґрунтування величини відсоткової ставки в оцінці інвестиційних проектів

Аналіз беззбитковості проектів Резюме.

Питання для обговорення.