СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР

 

АЕС — атомна електростанція

АПК — аграрно-промисловий комплекс

АРК — автономна республіка Крим

АТУ — адміністративно-територіальний устрій

ВВП — валовий внутрішній продукт

ВДВ — валова додана вартість

ВОЛЗ — волоконно-оптичні лінії зв'язку

ВПК — військово-промисловий комплекс

ВР — Верховна Рада України

ВРП — валовий регіональний продукт

ГЕС — гідроелектростанція

ГІС — геоінформаційні системи

ДБК — домобудівний комбінат

ДСТУ — Державний стандарт України

ЗДСПД — загальнодержавна система передачі даних

КМ — Кабінет Міністрів

ЛПК — лісопромисловий комплекс

НБУ — Національний Банк України

НТП — науково-технічний прогрес

НТР — науково-технічна революція

ПЕК — паливно-енергетичний комплекс

ПК — персональний комп'ютер

РПС — розміщення продуктивних сил

СРСР — Союз Радянських Соціалістичних республік

ТВК — територіально-виробничий комплекс

ТЕС -теплоелектростанція

ТЕЦ — теплоелектроцентраль

ТСЕС — територіальна соціально-економічна система УРСР — Українська Радянська Соціалістична республіка ЦРРЛ — цифрові радіорелейні лінії зв'язку ЧД — чистий доход

DAMPS, GSM, DCS, CDMA NMT, UMTS- стандарти мобільного стільникового зв'язку

ERMES, FLEX — стандарти пейджингового зв'язку (персональ­ного радіовиклику)