Розділ 17. СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ

Сутність та основні ознаки трансформаційного періоду в національній економіці.

Структурно-динамічні проблеми розвитку регіо­нальної економіки в трансформаційному періоді.

Сучасний стан розвитку національної економіки.