РОЗДІЛ 14. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

 

14. 1. Поняття, сутність і засоби прогнозування розвитку і розміщення продуктивних сил.

Прогнозування економічних процесів на мак-рорівні.

Галузеве й регіональне економічне прогнозування