Розділ 13. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Поняття та економічна сутність екологічної безпе­ки господарювання.

Еколого-економічний  стан  продуктивних сил регіонів України.

Шляхи й засоби формування екобезпеки в галузях виробництва та економіці районів.