Розділ 12. РЕГІОНАЛЬНА ОСНОВА РОЗМІЩЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖАВИ

Поняття й економічна сутність соціального ком­плексу.

Соціальні нормативи, як основа розвитку та розмі­щення елементів соціального комплексу держави.

Основні засади розвитку й розміщення соціального комплексу в регіонах України.