Розділ 1. МІСЦЕ І РОЛЬ КУРСУ "РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ЕКОНОМІКА РАЙОНІВ" У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН, ЙОГО ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Й КАТЕГОРІЇ

Місце і роль курсу розміщення продуктивних сил та економіки районів в системі економічних дисциплін

Предмет і об'єкт дослідження розміщення продук­тивних сил та економіки районів

Понятійний аппарат курсу, зміст основних еко­номічних категорій, їх об'єктивний характер