Розділ 11. ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗМІЩЕННЯ Й РОЗВИТКУ

Поняття, сутність та складові виробничого ком­плексу та інфраструктури.

Промисловий комплекс України та його структурні складові.

Особливості розміщення й розвитку агропромис­лового комплексу України.