Розділ 8. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ

УКРАЇНИ

Фінансові ресурси й важелі територіального роз­витку.

Інвестиційно-інноваційні ресурси розвитку економі­ки районів.

Людські ресурси — основа сталого розвитку регіо­нального виробництва.