ЗМІСТ

Передмова     5

 

Розділ 1. Місце і роль курсу "Розміщення продуктивних сил
та економіка районів"у системі економічних дисциплін,
його основні поняття й категорії    10

 

Розділ 2. Тенденції й закономірності розміщення
продуктивних сил та регіонального розвитку      23

 

Розділ 3. Природно-економічні передумови регіонального
розвитку в Україні    50

 

Розділ 4. Принципи й фактори розвитку

та розміщення продуктивних сил економіки районів      71

 

Розділ 5. Комплексний розвиток продуктивних сил як
основа розбудови економіки районів         89

 

Розділ 6. Основні засади територіальної організації
продуктивних сил регіонів України           140

 

Розділ 7. Науково-технічний прогрес — рушійна сила
розвитку продуктивних сил країни й регіонів      167

 

Розділ 8. Ресурсне забезпечення розвитку продуктивних сил
регіонів України       230

 

Розділ 9. Сутність та методологія оцінки економічного
потенціалу регіонального розвитку           304

 

Розділ 10. Особливості розміщення соціально-економічного
та природно-ресурсного потенціалу України       318

Розділ 11. Виробничий комплекс України: основні засади
розміщення й розвитку        343

 

Розділ 12. Регіональна основа розміщення та розвитку
соціального комплексу держави     423

 

Розділ 13. Еколого-економічна безпека розвитку
продуктивних сил регіонів України           445

 

Розділ 14. Прогнозування розвитку і розміщення
продуктивних сил    475

 

Розділ 15. Державна регіональна політика соціально-
економічного розвитку регіонів України 550

 

Розділ 16. Сутність, функції та проблеми економічного
районування України           600

 

Розділ 17. Структурно-динамічні проблеми розвитку
продуктивних сил економічних районів в
трансформаційному періоді             613

 

Розділ 18. Особливості сучасного розвитку інтегральних
міжобласних економічних районів України          636

Післямова                  703

Тлумачний словник термінів                      704

Список скорочень та абревіатур                 724

Рекомендована навчально-методична література                         725