Розділ 7. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС — РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ КРАЇНИ Й РЕГІОНІВ

Роль НТП в комплексному розвитку територіальних соціально-економічних систем

Соціально-економічні наслідки НТП для регіональ­ної економіки

НТП і перспективи розвитку світового господарства, України та її регіонів