Розділ 6. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Територіальна організація продуктивних сил, як цілеспрямований процес регіонального розвитку

Особливості територіальної організації продуктив­них сил регіонів України у трансформаційному періоді

Проблеми, пріоритети та перспективи територіаль­ної організації економіки районів України