Розділ 5. КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ЯК ОСНОВА РОЗБУДОВИ ЕКОНОМІКИ РАЙОНІВ

Поняття й сутність комплексності та комплексного розвитку продуктивних сил економічного району.

Економіко-історичні аспекти комплексного розвит­ку продуктивних сил України.

Особливості комплексного розвитку продуктивних сил в ринковому середовищі господарювання.