Розділ 3. ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Природно-ресурсне районування країни.

Природно-економічні умови господарювання в регіонах України.

Економіко-географічні  передумови  й фактори розміщення й розвитку продуктивних сил держави.