РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ З ЛІЗИНГУ

Основні терміни та поняття.

Державне регулювання та контроль за наданням фінансових послуг з лізингу. Правовідносини між лізингодавцями та лізингоодержувачами.

Загальні принципи діяльності та надання фінансових послуг з лізингу.

Характеристика основних фінансових послуг з лізингу.

Особливості оподаткування фінансових послуг з лізингу в лізингода-вця та лізингоодержувача.

Основні засади здійснення фінансового моніторингу фінансових по­слуг з лізингу.

Стратегії' розвитку ринку фінансових послуг з лізингу України в умо­вах фінансової глобалізації.