6. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ НЕДЕРЖАВНИМИ ПЕНСІЙНИМИ ФОНДАМИ

 

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 6 лютого 2003 року, № 485-ІУ (далі Закон № 485), підприємства, які здійснюють управління недержавними пенсійними фондами є суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Протягом 2007 року Держфінпослуг було проведено 83 перевірки суб'єктів недержавного пенсій­ного забезпечення (недержавних пенсійних фондів (НПФ) та адміністраторів НПФ) на предмет дотримання ними вимог чинного законодавства у сфері недержавного пенсійного забезпечення та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Відтак, вони зобов'язані:

^ проводити ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінан­совому моніторингу відповідно до Закону № 485, або відкриває рахунок (в тому числі депо­зитний), на підставі наданих в установленому порядку документів або за наявності підстав вважати, що інформація щодо ідентифікації особи потребує уточнення;

^ забезпечувати виявлення і реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансо­вому моніторингу;

надавати Уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, не пізніше трьох робочих днів з моменту її реєст­рації;

сприяти працівникам Уповноваженого органу у проведенні аналізу фінансових опера­цій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

надавати відповідно до законодавства додаткову інформацію на запит Уповноважено -го органу, пов'язану з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторин­гу, в тому числі таку, що становить банківську та комерційну таємницю, не пізніше трьох робочих днів з моменту отримання запиту;

сприяти суб'єктам державного фінансового моніторингу з питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

вживати заходів щодо запобігання розголошенню (у тому числі особам, стосовно фі­нансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, яка надається Уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (в тому числі про факт по­дання такої інформації);

виживати інші заходи, з метою запобігання та протидії легалізації (відмивання) дохо­дів, одержаних злочинним шляхом.