РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Основні терміни і поняття.

Державне регулювання і контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

Загальні принципи системи надання фінансових послуг недержавни­ми пенсійними фондами.

Характеристика фінансових послуг недержавних пенсійних фондів.

Особливості оподаткування у сфері недержавного пенсійного забез­печення.

Основні засади здійснення фінансового моніторингу недержавними пенсійними фондами.

Конкурентні стратегії' подальшого розвитку недержавних пенсійних фондів.