6. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

Окрім загально монетарних цілей, валютна політика має свої специфічні цілі, що реалі­зуються переважно у валютній сфері, і мають істотний вплив на розвиток реального сектора економіки. Це, зокрема:

лібералізація валютних відносин у країні;

забезпечення збалансованості платіжного балансу та стабільних джерел надходження іноземної валюти на національний ринок;

забезпечення високого рівня конвертованості національної валюти;

захист іноземних та національних інвестицій у країні.

З урахуванням процесу інтеграції України у світову економіку, у тому числі після набуття Україною членства у СОТ, все більш актуальною постає питання про вільне переміщення капі­талу, що розширить можливості резидентів щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності і збільшення експорту, сприяючи зміцненню і розвитку національної економіки.

У цьому контексті необхідно особливу увагу звернути на проблеми, пов'язані з легалі­зацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Головна проблема полягає в тому, що «відмивачі» повсякчас винаходять нові способи перетворення злочинних грошей в цілком легальні. Сучасні злочинці за розвитком ідей і технологій завжди йдуть на крок уперед правоохоронних структур, покликаних з ними бо­ротися. Шахраї регулярно змінюють і валюту, і способи легалізації грошей, а також викори­стовують міжнародні фінансові організації для відмивання нелегальних коштів.

Серед найбільш «вдалих» прийомів та методів незаконних операцій з валютою:

застосування «структурування» операцій — цільовий переказ на один або кілька рахунків у закордонний банк розбивається на кілька переказів, кожен з яких менше обумовлених законом розмірів, що підлягають обліку банком і обов'язковому інформуванню держорганів;

вивезення валютних коштів за кордон з використання пластикових кредитних карток;

вивезення готівкової іноземної валюти фізичними особами.

З метою забезпечення безперервного процесу фінансового моніторингу, ефективного внутрішнього контролю щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло­чинним шляхом, суб'єкти валютного ринку України зобов'язані створити управління фі­нансового моніторингу, основним завданням якого є забезпечення координації діяльності ба­нку чи фінансової установи як суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в лега­льний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.