5. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТОЮ

 

Особливості оподаткування операцій із розрахунками в іноземній валюті визначені п. 7.3 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (334/94-ВР).

Підпунктом 7.3.8 цього пункту для банків передбачений відмінний від інших платників податку податковий облік результатів операцій з іноземною валютою.

Зокрема, згідно з цим підпунктом, для визначення об'єкта оподаткування при здійсненні операцій з купівлі або продажу іноземної валюти за рішенням банку до складу валових до­ходів або валових витрат банку відноситься кінцевий фінансовий результат обмінних (кон­версійних) операцій за результатами звітного періоду, який вираховується як сума фінансо­вих результатів обмінних (конверсійних) операцій за результатами кожного банківського дня протягом такого періоду. Фінансовим результатом обмінних (конверсійних) операцій за результатами банківського дня є різниця між валовими доходами, отриманими (нарахова­ними) банком внаслідок продажу іноземної валюти протягом такого банківського дня, та валовими витратами, понесеними (нарахованими) у зв'язку із придбанням іноземної валюти протягом такого банківського дня.

Схематично оподаткування операцій із розрахунками в іноземній валюті показано на рис. 9.4.

 

ДОХОДИ ФІРМИ В ІНОІЕМНІИИ ВАЛЮТІ

Враховуються в балансі до кінця звітного періоду І

 

Перераховуються в гривні

І

З метою оподаткування на кінець звітного періоду перераховуються в гривні за курсом, що діяв на останній робочий день звітного періоду

І

Різниця між результатом перерахунку та балансовою вартістю іноземної валюти

І

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 9.4. Оподаткування операцій із розрахунками в іноземній валюті

Таким чином, при продажу раніше придбаної іноземної валюти власник валюти отримує від такого продажу прибуток або збиток, що за звітний період складає кінцевий фінансовий результат від здійснення обмінних (конверсійних) операцій банку. Тобто об'єктом оподат­кування при купівлі-продажу іноземної валюти є різниця між сумою доходу, отриманого від продажу валюти, і сумою витрат, понесених у зв'язку з купівлею такої валюти.