РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Основні терміни і поняття.

Банківське регулювання та нагляд за банківською діяльністю в Україні.

Загальні принципи діяльності та надання банківських послуг.

Характеристика основних банківських послуг.

Особливості оподаткування комерційних банків.

Основні засади здійснення фінансового моніторингу в банківській дія­льності.

Найбільш типові схеми відмивання коштів, набутих злочинним шля­хом, та механізми їх виявлення.

Стратегії розвитку ринку банківських послуг в Україні в умовах фі­нансової глобалізації.