ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА           4

ВСТУП           8

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ    11

Тема 1. Основи організації та функціонування ринку фінансових послуг        11

Тема 2. Поняття і класифікація фінансового посередництва       39

Тема 3. Державне регулювання ринку фінансових послуг         58

Тема 4. Основні засади оподаткування фінансових установ в Україні  81

 

МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

НА ГРОШОВОМУ ТА ВАЛЮТНОМУ РИНКАХ          113

Тема 5. Ринок банківських послуг              113

Тема 6. Ринок фінансових послуг кредитних спілок                   143

Тема 7. Ринок фінансових послуг ломбардів                    157

Тема 8. Фінансові послуги в системі гарантування вкладів фізичних осіб                   172

Тема 9. Фінансові послуги на валютному ринку              187

 

МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

НА РИНКАХ КАПІТАЛІВ 200

Тема 10. Фінансові послуги з перейняття ризику страховими компаніями                  200

Тема 11. Ринок фінансових послуг недержавних пенсійних фондів                 215

Тема 12. Ринок фінансових послуг з лізингу                    232

Тема 13. Фінансові послуги у сфері будівництва та операцій з нерухомістю               252

Тема 14. Фінансові послуги у сфері інноваційної діяльності                  274

Тема 15. Фінансові послуги міжнародних фінансових організацій та установ             290

 

МОДУЛЬ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

НА ФОНДОВОМУ РИНКУ           303

Тема 16. Структура та професійні учасники фондового ринку              303

Тема 17. Фінансові послуги у сфері депозитарної діяльності                  313

Тема 18. Послуги торгівців цінними паперами                327

Тема 19. Послуги з організації торгівлі на фондовому ринку України              336

МОДУЛЬ 5. РИНОК СУПУТНІХ ТА ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ                      349

Тема 20. Місце сфери допоміжних та супутніх послуг у структурі ринків фінансових послуг                      349

ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗКІВ ТИПОВИХ ЗАДАЧ               376

КЛЮЧ ДО ТЕСТІВ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ                382

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ              383