ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Основні терміни та поняття.

Мета та завдання державного регулювання ринку фінансових послуг.

Основні засади діяльності Державної комісії з регулювання ринків фі­нансових послуг України.

Основні засади діяльності Державної комісії з цінних паперів та фон­дового ринку України.

Національний банк України як суб'єкт регулювання ринку фінансових послуг.

Антимонопольний комітет України як суб'єкт регулювання ринку фі­нансових послуг.

Роль саморегулівних організацій на фінансовому ринку.

Роль державного регулювання ринку фінансових послуг: актуальні проблеми.

 

При визначенні внутрішнього інвестиційного потенціалу та засобів його використання завданням державного регулювання ринку фінансових послуг в будь-якій країні є не стільки впорядкування діяльності фінансових посередників, забезпечення стабільного розвитку і функціонування ринку загалом, скільки детермінація кола та пошук шляхів вирішення про­блем інвесторів, захист інвесторів, передусім, дрібних і найменш захищених. Регулювання ринку фінансових послуг повинно передбачати встановлення правил інвестиційного проце­су, обов'язкових для всіх.

Добре відрегульований ринок фінансових послуг знижує загальний ризик, який міжна­родні інвестори пов'язують з конкретною країною. Це незамінний інструмент для залучення в процес економічного розвитку всього обсягу заощаджень населення. Висока якість ринку фінансових послуг підвищує динамічність економічної системи та її репутацію, що дуже важливо для того, щоб населення поступово схвалило перехід до ринкової економіки.