ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

 

I р. II р.


Варіант індивідуального контрольного завдання № 1

1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36 41, 46, 51, 56

 

Варіант індивідуального контрольного завдання № 2

I р.

2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37

II р.

42, 47, 52, 57

Варіант індивідуального контрольного завдання № 3

I р.

3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38

II р.

43, 48, 53, 58

Варіант індивідуального контрольного завдання № 4

I р.

4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39

II р.

44, 49, 54, 59

Варіант індивідуального контрольного завдання № 5

I р.

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

II р.

45, 50, 55, 60

Варіант індивідуального контрольного завдання № 6

I р.

1, 3, 12, 14, 27, 29, 31, 34

II р.

41, 43, 58, 56

Варіант індивідуального контрольного завдання № 7

I р.

2, 6, 11, 15, 22, 25, 33, 39

II р.

42, 44, 51, 53

Варіант індивідуального контрольного завдання № 8

I р.

4, 5, 13, 16, 21, 23, 32, 37

II р.

45, 47, 52, 55

Варіант індивідуального контрольного завдання № 9

I р.

7, 9, 18, 20, 24, 26, 36, 38

II р.

46, 50, 57, 60

Варіант індивідуального контрольного завдання № 10

I р.

8, 10, 17, 19, 28, 30, 35, 40

II р.

48, 49, 54, 59

Варіант індивідуального контрольного завдання № 11

I р.

1, 4, 15, 20, 22, 26, 38, 39

II р.

41, 43, 56, 59

Варіант індивідуального контрольного завдання № 12

I р.

2, 6, 14, 19, 21, 25, 34, 40

II р.

42, 44, 54, 58

Варіант індивідуального контрольного завдання № 13

I р.

3, 7, 13, 18, 24, 29, 32, 36

II р.

45, 47, 53, 60

Варіант індивідуального контрольного завдання № 14

I р.

5, 9, 12, 17, 27, 30, 33, 37

II р.

46, 50, 52, 57

Варіант індивідуального контрольного завдання № 15

I р.

8, 10, 11, 15, 23, 28, 31, 35

II р.

48, 49, 51, 55

 

ЛІТЕРАТУРА: 4, 6, 37, 93, 94, 95, 96, 61, 123, 137, 131, 139, 125, 144, 145, 146, 164, 191, 251, 252, 253

ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗКІВ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

 

ОПЕРАЦІЇ З ВАЛЮТОЮ

1.         Розрахувати двостороннє коригування 6-ти місячного курсу аутрайт та форвардні пункти
для курсу GBP/CHF, якщо відомо:

спот USD/CHF = 1,4899/08.

спот GBP/USD = 1,6545/56.

пункти для USD/CHF = 55/43.

пункти для GBP/USD = 30/35.

 

Розв'язок

визначаємо поточний крос-курс GBP/CHF, маючи пряме та зворотне котирування. При прямому та зворотному котируванні відповідні курси валют перемножуються.

GBP/CHF bid = USD/CHF bid x GBP/USD bid GBP/CHF bid = 1,4899 x 1,6545 = 2,4650 GBP/CHF offer = 1,4908 x 1,6556 = 2,4682

знайдемо 6-ти місячні курси аутрайт для визначених курсів. Для цього скоригуємо поточні курси на визначені форвардні пункти (збільшимо або зменшимо).

курс USD/CHF:         спот 1,4899   -   1,4908   55/43 (-)

6-ти місячні пункти  55 (-)   43

6-ти місячний курс   1,4844   - 1,4865

курс GBP/USD:         спот 1,6545   -   1,6556   30/35 (+)

6-ти місячні пункти  30 (+) 35

6-ти місячний курс   1,6567   - 1,6591

визначаємо 6-ти місячний крос-курс аутрайт для GBP/CHF, маючи пряме та зворотне ко­тирування.

При прямому та зворотному котируванні відповідні курси валют перемножуються.

GBP/CHF bid = USD/CHF bid x GBP/USD bid

GBP/CHF bid = 1,4844 x 1,6575 = 2,4604 GBP/CHF offer = 1,4865 x 1,6591 = 2,4663

визначимо 6-ти місячні форвардні пункти для курсу GBP/CHF. Для цього визначимо зміну курсу GBP/CHF протягом 6-ти місяців, віднявши від курсу аутрайт спот-курс:

6-міс. курс GBP/CHF      2,4604 - 2,4663

(-)

спот - курс GBP/CHF      2,4650 - 2,4682

форвардні пункти     46   - 19

Відповідь: 6-міс. крос-курс GBP/CHF = 2,4604/63; 6-міс. форвардні пункти 46/19.

 

2.         Розрахувати двостороннє котирування 3-місячного аутрайт та форвардні пункти для
CAD/CHF, якщо відомо:

спот-курс USD/CHF = 1,4899/08

спот-курс USD/CAD = 1,1845/56

3-міс. пункти USD/CHF = 15/28

3-міс. пункти USD/CAD = 35/27

Розв'язок

1) визначаємо поточний крос-курс СЛБ/СНР, маючи пряме котирування валют. При прямо­му котируванні потрібно один курс поділити на інший. Ділення відбувається на курс, в якому відбувається переміщення валюти котирування в базу котирування.

Для визначення крос-курсу купівлі потрібно розділити доларовий курс купівлі валюти, що у крос-курсі є валютою котирування, на доларовий курс продажу валюти — бази котирування. Для визначення крос-курсу продажу слід розділити доларовий курс продажу валюти, що у крос-курсі є валютою котирування, на доларовий курс купівлі валюти — бази котирування.

слп/спг ш: и8°/снр ш

USD/CAD offer

CAD/CHF bid = 1,4899/1,1856 = 1,2567

CAD/CHF offer = 1,4908/1,1845 = 1,2586

знайдемо 3-місячні курси аутрайт для визначених курсів. Для цього скоригуємо поточні курси на визначені форвардні пункти (збільшимо або зменшимо).

курс USD/CHF:         спот 1,4899   -   1,4908   15/28 (+)

3-місячні пункти       15 (+)  28

3-місячний курс        1,4914 1,4936

курс USD/CAD:      спот 1,1845 - 1,1856 35/27 (-)

3-місячні пункти       15 (-)   28

3-місячний курс        1,1810 1,1829

визначаємо 3-місячний крос-курс CAD/CHF, маючи пряме котирування валют. При пря­мому котируванні потрібно один курс поділити на інший. Ділення відбувається на курс, в якому відбувається переміщення валюти котирування в базу котирування.

Для визначення крос-курсу купівлі потрібно розділити доларовий курс купівлі валюти, що у крос-курсі є валютою котирування, на доларовий курс продажу валюти — бази котирування. Для визна­чення крос-курсу продажу слід розділити доларовий курс продажу валюти, що у крос-курсі є валю­тою котирування, на доларовий курс купівлі валюти - бази котирування.

CAD/CHF bid = USD/CHF bid ;

USD/CAD offer

CAD/CHF bid = 1,4914/1,1829 = 1,2608; CAD/CHF offer = 1,4936/1,1810 = 1,2647.

визначимо 3-місячні форвардні пункти для курсу CAD/CHF. Для цього визначимо зміну курсу CAD/CHF протягом 3-місяців, віднявши від курсу аутрайт спот-курс:

3-міс. курс CAD/CHF           1,2608   - 1,2647

(-)

спот - курс CAD/CHF 1,2567 - 1,2586
форвардні пункти     41   - 61

Відповідь: 3-міс. крос-курс CAD/CHF = 1,2608/47; 3-міс. форвардні пункти 41/61.

 

3. Розрахувати 3-місячні форвардні курси bid і offer для курсу USD/CHF, якщо відомо:

спот-курс USD/CHF 5.2196/06

ставки по депозитам (bid) і кредитам (offer)

 

 

bid

offer

USD

3,90

4,25

CHF

4,85

5,15


Розв'язок

1) Для знаходження форвардних пунктів потрібно скористатись формулою: Форвардні пункти

спот bid • (% валюти bid - % бази offer) • D

bid ■■

360 -100 + (% бази offer • D)

 

Форвардні пункти

спот o/іЄг • (% валюти offer - % бази bid) • D

offer = ^          ;

360 • 100 + (% бази bid • D)

 

Подпись: 5,2198(4,85 - 4,25) • 90 _ 281,869 360 -100 + 4,25 • 90   _ 36382,5bid ■■


= 0,0077;

 

360 -100 + (3,90 • 90)

36351

5,2206(5,15 - 3.90) • 90    587,3175 пплг„ offer _ \^—^ ^ ^   _ —„^„^— _ 0,0162.

 

2) визначимо 3-х місячний форвардний курс. Для цього скоригуємо поточні курси на визна­чені форвардні пункти (збільшимо або зменшимо).

 

спот USD/CHF

3-міс. пункти

3-міс. курс USD/CHF 5,2198   -   5,2206   77/162 (+) 0,0077 «+» 0,0162 5,2275 5,2368

 

Відповідь: 3-міс. курс USD/CHF = 5,2275 - 5,2368

Розрахувати курс аутрайт з датою валютування «завтра», якщо відомо: 1) поточний курс USD/CAD становить 1,6955/72; 2) форвардні пункти аутрайт «t/n» становлять 3/7.

Розв'язок

Для знаходження форвардного курсу потрібно поточний курс USD/CAD скоригувати на форвардні пункти (відповідно додавши або віднявши їх). При знаходженні курсу аутрайт з да­тою валютування «завтра» («сьогодні») діє зворотне правило! Пункти при коригуванні міняються місцями (bid стає offer; offer стає bid).

курс USD/CAD:      спот 1,6955 - 1,6972 3/7(-)

пункти «t/n»  7 (-)     3

USD/CAD курс «t/n»            1,6948 1,6969

Відповідь: курс аутрайт USD/CAD з датою валютування завтра «t/n» становить 1,6948/69.

Розрахувати курс аутрайт з датою валютування «сьогодні», якщо відомо: 1) поточний курс GBP/USD становить 1,5955/62; 2) форвардні пункти аутрайт «о/n» становлять 4/2.

Розв'язок

Для знаходження форвардного курсу потрібно поточний курс GBP/USD скоригувати на фор­вардні пункти (відповідно додавши або віднявши їх). При знаходженні курсу аутрайт з датою валютування «завтра» («сьогодні») діє зворотне правило! Пункти при коригуванні міняються місцями (bid стає offer; offer стає bid).

курс GBP/USD:         спот 1,5955   -   1,5962 4/2(+)

пункти «о/n»  2 (+)    4

курс GBP/USD «о/n» курс   1,5957 1,5966

Відповідь: курс аутрайт GBP/USD з датою валютування «сьогодні» «о/n» становить

1,5957/66.

ОПЕРАЦІЇ З ГРОШОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ

1.         Вексель на суму 32 000 грн виданий на 230 днів з нарахуванням відсотків за ставкою 25% та
розрахунковій кількості днів на рік — 365. Банк облікував вексель за 54 дня до настання терміну
оплати за обліковою ставкою 10% річних та кількості днів на рік - 360 днів. Визначте суму, отрима-
ну пред'явником, та суму доходу банку.

Розв'язок

знаходимо нарощену суму, яку в кінці терміну обігу векселя отримає його пред'явник, на­рахувавши відсотки:

5 = Р(1 + і • п) = Р(1 + і •-)

к

Б = 32000(1 + 0,25 • 230 / 365) = 37041,10 грн.

знаходимо суму, за яку банк купить вексель у пред'явника (суму обліку векселя):

Р0 = Б(1 - а • п) = Б(1-Э/к • а)

Р0 = 37041,10(1 -0,1 • 54/360) = 36485,48 грн.

знаходимо суму доходу банку як різницю між нарощеною сумою та сумою, виплаченою пред'явнику банку:

I = Б - Р0

I = 37041,10 - 36485,48 = 555,62 грн.

Відповідь: доходи банку складуть 555,62 грн.; сума, отримана пред'явником — 36 485,48 грн.

2.         При оплаті пред'явленого векселя на суму 12 тис. грн, до терміну погашення якого залиши-
лось 32 дні, доход банку склав 2125 грн. Визначте ставку відсотків та облікову ставку, яку викори-
стовував банк при кількості днів на рік — 360.

Розв'язок

1) знаходимо облікову ставку, скориставшись формулою: ,    Б - Р I

Б •э/к   Б •э/к

2125 2125
А =      2і£5     =  2125  = і,99 або 199%.

12 000 • 32/360 1066,67 2) знаходимо ставку нарахування відсотків, скориставшись формулою: 5 - Р    Б - Р I

і -

р • п    р •э / к   р •э / к

2125 2125

і =        =          = 2,42 або 242%.

(12 000 - 2125) • 32/360 877,78

Або застосувавши формулу еквівалентності ставок:

а

і =        ;

1 - п • а

1,99     1,99    „ „„

і =        :           = —     = 2,42.

1 -1,99 • 32/360 0,823

Відповідь: облікова ставка становить 242%: ставка нарахування відсотків становить 199 %.

3. Депозитний сертифікат дисконтного типу номіналом 15000 грн, ціна якого визначається з ви­користанням облікової ставки, куплений за півроку до погашення і проданий через 3 місяці. Зна­чення облікових ставок на ринку відповідно на момент купівлі та продажу 40% і 35%. Визначити дохід та дохідність операції.

Розв'язок

знаходимо ціну купівлі депозитного сертифікату, здійснивши операцію обліку:

рк = 5 (1 - пк • ак)

Рк = 15 000 • (1 - 0,5 • 0,4) = 12 000 грн;

знаходимо ціну продажу депозитного сертифікату, застосувавши формулу обліку:

Рп = 5 (1 - пп • ап)

Рп = 15 000(1 -3/12• 0,35) = 13 687,5 грн;

знаходимо дохід від операції купівлі-продажу депозитного сертифікату як різницю між ціною продажу та ціною купівлі сертифікату:

Дохід = Рп - Рк

Дохід = 13 687,5 -12 000 = 1687,5 грн;

знаходимо дохідність операції купівлі-продажу у вигляді ефективної ставки відсотків річних, скориставшись формулою:

.   = Ж = Дохід

іеф. = ~      = —~

Р • п    Рп • п

=     1687,5     = І6875 = 0,5625 або 56,25%. еф.   12 000 • 3/12 3000

Відповідь: дохід від операції купівлі-продажу депозитного сертифікату становить 1687,5 грн; дохідність цієї операції становить 56,25 % річних.

4. Вексель обліковується в банку за півроку до його погашення. Місячний рівень інфляції скла­дає 2 %. Визначити облікову ставку, що забезпечує реальну дохідність обліку та відповідає ре­альній дохідності кредитних операцій у розмірі 6 % річних.

Розв'язок

1)         знаходимо рівень інфляції за період здійснення фінансової операції використовуючи формулу:

/а = (1 + а)п

/а = (1 + 0,02)6 = 1,126162;

за допомогою формули Фішера знаходимо ставку відсотків, яка б забезпечила необхідній рівень реальної дохідності кредитних операцій:

(1 + п • і) • Іа -1
іа =-    

п

(1 + 0,5 • 0,06) 1,126162 -1 _
іа=-      -           '—!—:.            = 0,3199 або 31,99%;.

0,5

знаходимо облікову ставку, яка б забезпечила необхідну реальну дохідність кредитних операцій в умовах інфляції, використавши формулу еквівалентності відсоткових ставок:

іа

аа -

1 + п • іа

0 3199

с!а=     '—-      = 0,2758 або 27,58%.

1 + 0,5 • 0,3199

Відповідь: повинна бути використана облікова ставка 27, 58 %.

ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

1.         Привілейовані акції у кількості 50 штук та номіналом 140 грн були куплені за ціною 180 грн за
штуку та продані через 2 роки за ціною 260 грн за штуку. Дивіденди за акціями становили
відповідно 1 року — 20 %, 2 року — 50 %. Визначити прибуток, отриманий від операцій, та її
дохідність у вигляді ефективної ставки простих та складних відсотків.

Розв'язок

знаходимо суму витрат на купівлю акцій та суму, отриману від їх продажу, як добуток ціни акції на кількість куплених/проданих акцій:

£ купівлі = 50 • 180 = 9000 грн

£ продажу = 50• 260 = 13 000 грн;

знаходимо суму дивідендів, нараховану за два роки:

£ дивідендів = N • На • (і1 + і2)

£ дивідендів = 50 • 140 • (0,2 + 0,5) = 4900 грн;

знаходимо суму доходу, отриману від операції купівлі продажу цінних паперів, як різницю між сумою, вирученою від продажу цінних паперів, та вартістю купівлі цінних паперів з врахуванням су­ми отриманих дивідендів.

£ доходу = £ продажу - £ купівлі + £ дивідендів £ доходу = 13000 - 9000 + 4900 = 8900 грн.

знаходимо дохідність операції у вигляді простої та складної ставки нарахування відсотків, використавши відповідні формули:

Ж

їеф.(п)=~Р~П~'          'еф.(с)=v1+п • іефХ»)-1;

І.(П) = _8900_ = 0,4944 або 49,44%;    'еф.(с) = v1 + 2 ^0,4944 -1 =1,41028-1 = 41,28% ; еф       9000 • 2

Відповідь: дохід від операції купівлі-продажу цінних паперів становить 8900 грн. Дохідність операції становить 49,44 % річних у вигляді простої ставки відсотків та 41,28 % річних у вигляді складної ставки відсотків.

2.         У річному звіті корпорації за рік наведені такі дані на одну акцію (у грн): ціна за книгами — 15
грн; діапазон ринкових цін протягом року: 12—30 грн; дохід на акцію — 12% річних. Визначити
діапазон змін протягом року цінності акції та коефіцієнт котирування.

Розв'язок

знаходимо суму дивідендів, нараховану протягом року:

Д = Нл • Ід;

Д = 15 • 0,12 = 1,8;

Знаходимо коефіцієнт котирування, скориставшись формулою. Врахуємо зміну ринкової ціни акції протягом року:

Ринкова ціна акції

К / К

Номінальна ціна акції К / К1 = 12/15 = 0,8; К / К2 = 30/15 = 2;

3) знаходимо дохідність акції, скориставшись формулою та враховуючи зміну ринкової ціни акції протягом року:


Ринкова ціна акції

Р/Е =   ;

Дохід на одну акцію за рік

Р / Е1 = 12/1,8 = 6,7; Р / Е2 = 30/1,8 = 16,7.

К / К = 0,8 - 2;

Відповідь:

Р/Е = 6,7-16,7.

 

3. Державні короткострокові облігації номіналом 9000 грн і терміном обігу — 91 день продають­ся за курсом 75,0. Визначте суму прибутку від купівлі 250 облігацій і прибутковість фінансової опе­рації для розрахункової кількості днів в році — 365.

Розв'язок

1)         знаходимо ринкову (курсову) ціну облігації, скориставшись фор-
мулою:

P = K • No;

P = 9000 • 0,75 = 6750;

2)         знаходимо дохід від операції, враховуючи кількість куплених облігацій. Для цього вико-
ристаємо формулу:

W = (100 -K0) • H0 • N;

100 ;

W   (100 - 75) • 9000 • 250

W = -   = 562 500 грн;

100

3)         знаходимо ефективність фінансової операції у вигляді ефективної ставки простих
відсотків:

.   = 100 - К0 = W_ 'еф. =  К0 • п   ~ P • n '

і„ф =    ;7Т- =  = 1,33 або 133%.

75. _9_L 18,70 ' 365

Відповідь: дохід від купівлі 250 облігацій становитиме 562 500 грн, дохідність фінансової операції становить 133 % річних.


Тема 20

Тема 19

Тема 18

Тема 17

Тема 16

Тема 13

Тема 12

Тема 11

Тема 10

Тема 9

Тема 8

Тема 7

Тема 6

Тема 5

Тема 4

ТемаЗ

Тема 2

Тема 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к>

 

 

-

ю

 

 

 

ю

 

ю

ю

ю

ю

 

 

 

 

 

 

ю

ю

 

 

ю

 

ю

 

к>

 

к>

 

к>

 

к>

к>

 

к>

к>

 

 

к>

 

к>

к>

к>

к>

 

к>

к>

к>

и>

и>

 

ю

ю

и>

-

и>

и>

 

ю

и>

-

ю

 

 

 

 

 

ю

ю

и>

ю

ю

 

и»

и»

и»

и»

и»

 

и»

и>

и»

и»

и>

и»

и»

и»

 

и»

и>

 

и>

 

и>

 

 

 

и) К> г—

 

 

ю

 

 

ю

 

 

 

ю

 

ю

ю

 

 

чЛ

 

 

 

ю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к>

 

ю

 

 

 

 

 

 

ю

 

 

 

ю

ю

 

 

ю

 

 

 

 

ю

 

 

 

 

и)

ю

и>

 

 

к>

и>

 

 

и>

 

и>

и>

и>

 

ю

 

и>

ю

ю

 

и>

ю

 

 

в\

 

 

Оч

0\

 

 

0\

Оч

0\

0\

0\

 

0\

 

0\

 

 

 

 

 

0\

 

ю

ю

 

и>

4^

 

ю

-р-

и>

4^

и>

ю

ю

ю

и>

 

ю

 

 

 

 

и>

ю

 

 

-4

 

-4

<1

-4

-4

-4

-4

 

-4

-4

-4

-4

-4

 

-4

-4

-4

-4

 

-4

-4

4^

 

ю

 

ю

4^

 

ю и>

ю

и>

 

 

и>

и>

 

ю

3), 5)

 

и>

 

и>

 

 

 

 

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

 

00

00

 

 

 

и>

и>

4^

ю

 

и>

 

 

ю

ю

 

и>

 

ю

ю

 

 

и>

 

и>

 

 

чо

чо

чо

чо

чо

чо

чо

чо

чо

чо

чо

чо

чо

чо

чо

чо

чо

чо

чо

чо

 

чо

чо

 

и>

 

ю

 

 

ю

ю

и>

 

4^

 

и>

 

ю

ю

 

ю

и>

 

и>

 

 

ю

 

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

 

о

о

 

 

ю

 

 

 

 

 

ю

 

4^

ю

 

 

ю

 

 

и>

чЛ

 

 

 

 

ю

ю


 

5 -с

О

 

о

00

I

 

Й

I

со о

I

00