МІСЦЕ СФЕРИ ДОПОМІЖНИХ ТА СУПУТНІХ ПОСЛУГ В СТРУКТУРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

1.         Послуги з антикризового управління.

Сутність базових термінів та понять.

Принципи та методи надання послуг з антикризового управ­ління.

Характеристика основних послуг з антикризового управ­ління.

Проблемні питання, існуючі суперечності та перспективи розвитку ринку послуг з антикризового управління в Україні.

2.         Послуги аудиторських фірм.

Сутність базових термінів та понять.

Принципи та методи надання послуг аудиторських фірм.

2.3.      Характеристика основних послуг аудиторських фірм.

2.4.      Проблемні питання, існуючі суперечності та перспективи
розвитку ринку послуг аудиторських фірм в Україні.

3.         Послуги з оцінки майна.

Сутність базових термінів та понять.

Принципи та методи надання послуг з оцінки майна.

Характеристика основних послуг з оцінки майна.

Проблемні питання, існуючі суперечності та перспективи розвитку ринку послуг з оцінки майна в Україні.

4.         Ринок консалтингових послуг.

4.1. Сутність базових термінів та понять.

4.2.      Принципи та методи надання консалтингових послуг.

Характеристика основних послуг з консалтингу.

Проблемні питання, існуючі суперечності та перспективи розвитку ринку консалтингових послуг в Україні.