РИНОК СУПУТНІХ ТА ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ФІНАНСОВО/ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ