ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

Основні терміни і поняття.

Класифікація фінансової діяльності та місце в її структурі фінан­сового посередництва.

Роль та функції' фінансового посередництва в інвестиційному процесі.

Загальна характеристика фінансових посередників на ринку фінан­сових послуг.

Світові тенденцїї розвитку та конкурентні переваги фінансового посередництва.