СТРУКТУРА ТА ПРОФЕСІЙНІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ

Основні терміни та поняття.

Державне регулювання та нагляд за діяльністю на ринку цінних па­перів в Україні.

Загальні принципи системи надання фінансових послуг професійними учасниками фондового ринку.

Характеристика основних фінансових послуг професійних учасників ринку цінних паперів.

Особливості оподаткування операцій з цінним паперами.

Конкуренті стратегіїрозвитку фондового ринку України в умовах глобалізації.