ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ

Основні терміни і поняття.

Державне регулювання та контроль взаємовідносин з іноземними фі­нансовими установами.

Принципи і методи надання послуг іноземними фінансовими установами.

Послуги іноземних фінансових установ.

Особливості міжнародних податкових відносин України.

Маркетингові стратегії іноземних фінансових установ та організа­цій у сфері стимулювання розвитку дрібного бізнесу та зростання до­ходів і зайнятості в усіх країнах світу.