ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ

Основні терміни та поняття.

Державне регулювання та контроль за наданням фінансових послуг у сфері будівництва та операцій з нерухомістю. Правовідносини при іпотечному кредитуванні.

Загальні принципи діяльності та надання фінансових послуг на іпо­течному ринку.

Етапи надання іпотечних кредитів та характеристика основних ви­дів іпотечних послуг.

Місце та роль фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю на ринку фінансових послуг.

Особливості оподаткування послуг у сфері будівництва та операцій з нерухомістю.

Основні засади здійснення фінансового моніторингу послуг у сфері операцій з нерухомістю та іпотечного кредитування.

Стратегії розвитку фінансових послуг у сфері операцій з нерухо­містю та іпотечного кредитування в Україні в умовах фінансової глобалізації.