СЛОВНИК НАПИСАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ РАЗОМ, ОКРЕМО, ЧЕРЕЗ ДЕФІС

 

абсолютно необхідний

абсолютно чистий

агресивно-стійкий

азово-чорноморський

активнодіючий

англосаксонський

асиметрично розташований

безпосередньо-інтуїтивний

білково-вітамінний

білковомолочний

білосніжний

біологічно активний

біолого-агротехнічний

біолого -ґрунтовий

біполярно заряджений

важкопоранений — ім. (Ішли важкопоранені)

важко поранений — присл. з дієприкм. (Важко поранений у бою солдат)

важкохворий — ім.

важко хворий — присл. з прикм.

валентно-зв'язаний

валентно-незв'язаний вертикально розташований

вертикально-свердлильний

взаємно ізольований

взаємно-однозначний

взаємно паралельний

взаємно перпендикулярний

виправно-трудовий

відносно-безособовий

відносно-питальний

відносно правильний

військовозобов'язаний

військовополонений

вічнозелений

вічномерзлий

вічнопам'ятний

вічно юний

внутрішньо властивий

внутрішньовідомчий

внутрішньоструктурний

воднолижний

водно-повітряний

воднотранспортний

водоемульсійний

гармонійно розвинений генетично-популяційний

генетично споріднений

гірничо-буровий

гірничогеологічний

гірничоекологічний

гірничо-збагачувальний

гірничо-металургійний

гірничорятувальний

гірчично-жовтий

гірчичноолійний

гнійно-запальний

гнійно-септичний

горизонтально-вертикальний

горизонтально-протяжний

горизонтально спрямований

горизонтально-фрезерний

граматико-семантичний

граматично правильний

гранично допустимий

гранично-мінімальний

греко-православний

густоволокнистий

густо замішаний

густо-зелений

густолистий

густопосаджений

густоростучий

давноминулий

давноочікуваний

давньоукраїнський

дзеркально відображений

дзеркально-симетричний

дзеркально чистий

дистанційно-автоматичний

дистанційно керований дифузно розсіяний

діаметрально протилежний

документально-автобіографічний

документально-публіцистичний

документально точний

документально-хронікальний

еволюційно зумовлений

економічно залежний

економічно розвинений

експериментально-механічний

експериментально перевірений

експериментально-психологічний

експериментально-теоретичний

експресивно-емоційно-оцінний

експресивно забарвлений

експресивно-модальний

електрично заряджений

емоційно-естетичний

емоційно забарвлений

емоційно-образний

ерозійно стійкий

ефірно-ацетоновий

ефірно-валеріановий

ефіровалеріановий

ефіроолійний

життєво важливий

життєво необхідний

залізно-чавунний

залізоазбестовий

залізовуглецевий

івано-франківський

індо-африканський

індоєвропейський

індоіранський

індокитайський індо-малайський

індустріально-аграрний

індустріально розвинений

індустріально-транспортний

інтенсивно забарвлений

інтенсивно-зелений

інтонаційно-акцентний

інтонаційно виділений

інтонаційно-змістовий

історично необхідний

конкретно-історичний

конкретно-науковий

конкретно-просторовий

конкретно розглянутий

контекстуально залежний

контрольно-вимірювальний

контрольно-інформаційний

контрольно-касовий

контрольно-обліковий

контрольно-пропускний

контрольно-ревізійний

коротко пострижений

крохмале-патоковий

легковимовний

легкозасвоюваний

легкоздійсненний

легкозрозумілий

легкоодягнений

легкоозброєний

легкопоранений — ім. (Ішли

легкопоранені) легко поранений — присл.

з дієприкм. (Він був легко

поранений) легкопрохідний

легкорозчинний

легкохворий — ім.

легко хворий — присл. з прикм.

лінгвостилістичний

локально змінений

локально-однорідний

максимально-адаптивний

максимально близький

максимально збільшений

максимально-мінімальний

маслосиромолочний

матеріально вигідний

матеріально-виробничий

матеріально відповідальний

матеріально-економічний

матеріально забезпечений

матеріально зацікавлений

матеріально-сировинний

матеріально-технічний

матеріально-фінансовий

мовностилістичний

морально-вольовий

морально нестійкий

морально-побутовий

морально-політичний

морально-правовий

морально-психологічний

морально стійкий

науково аргументований

науково-виробничий

науково-допоміжний

науково-експериментальний

науково-історичний

науково-координаційний

науково-матеріалістичний науково-методичний

науково обґрунтований

науково-педагогічний

науково-пізнавальний

науково-політичний

науково-популярний

науково-практичний

науково розроблений

науково-теоретичний

науково-технічний

науково-фантастичний

науково-художній

нервово збуджений

нервово-паралітичний

нервовохворий

нижчевикладений

нижчезазначений

нижчезгаданий

нижченаведений

нижченазваний

нижчеописаний

нижчепідписаний

нижчеподаний

нижчепойменований

нижческазаний

низькооплачуваний

низькопродуктивний

обернено пропорційний

оберненохронологічний

об'єктивно зумовлений

об' єктивно-необхідний

обмежено замкнений (замкнутий)

обмежено придатний

обмежено-стандартний

обмежено-уповільнений однорідно орієнтований

опозиційно настроєний

оптично чутливий

осколочно-трасуючий

осколочно-фугасний

особисто-командний

особливоморозостійкий

особливорежимний

особливо точний

паралельно-волокнистий

паралельно-поздовжній

паралельно-послідовний

паралельно сполучений

патентно-ліцензійний

патентоспроможний

податково-фінансовий

податкоспроможний

поздовжньо-поперечний

поздовжньо-стругальний

поздовжньо розрізаний

помірно континентальний

помірно морський

помірно сухий

помірно холодний

послідовно ввімкнений

послідовно матеріалістичний

послідовно миролюбний

послідовно-періодичний

послідовно-прямолінійний

послідовно розташований

потенційно небезпечний

правильно-відрізний

правильно-згинальний

правильно розташований

правильно складений практично цінний принципово важливий принципово новий прогресивно настроєний прогресивно-преміальний промислово розвинений професійно виконаний професійно-організаційний професійно-педагогічний прямо пропорційний прямо протилежний психічно здоровий психічно неповноцінний психологічно складний радіально спрямований рівномірно-безперервний рівномірно-поступовий рівномірно прискорений рівномірно-прямолінійний рівномірно розподілений рівномірно рухомий рівномірно уповільнений рятувально-водолазний симетрично-зональний симетрично-протилежний симетрично розташований сліпучо-білий сніжно-білий соціально активний соціально значний соціально корисний соціально небезпечний соціально свідомий структурно різнорідний структурно-системний

суб' єктивно оцінений суспільно корисний суспільно небезпечний суспільно необхідний тенденційно настроєний теоретично важливий тимчасовозобов'язаний традиційно усталений умовно зарахований умовно-небезпечний хімічно активний хімічно однорідний хімічно стійкий хімічно чистий художньо повноцінний художньо яскравий чітко виражений шарнірно з' єднаний широковідомий широко представлений широкопредставницький широко розповсюджений штучно підвищений штучно-радіоактивний якісно-відносний якісно новий яскраво виражений яскраво освітлений ясно виражений