§ 12. Правопис приголосних

Якщо в середині слова приголосний вимовляється нечітко, то слово потрібно змінити так, щоб після сумнівного при­голосного вживався голосний чи сонорний звук: дужка — ду­жечка, брязк — брязнути, могти — могла, кігті — кіготь, дьог­тю — дьоготь, гадка — гадати, гатка — загатити, бігцем — бі­гом, мабуть — має бути, лічба — лічити, мимохідь — мимо про­ходячи, мимохіть — помимо хотіння, Великдень — великий день, скибка — скибочка, скрипка — скрипочка, похапцем — хапатися, отже — отож.

Написання деяких слів перевірити таким способом не можна, їх слід запам'ятати: тхнути, тхір, натхнення, натхнений, зі­тхати, зітхання (хоч дихати, надихати), вокзал, призьба, ме­рехтіти, анекдот, футбол, баскетбол, рюкзак, якби, осьде, ось­дечки, екзамен, аякже, айсберг тощо.

У кінці префіксів від-, над-, перед-, пред-, од-, під-, понад-, об-, між-, роз-, без-, через- незалежно від вимови пишеться буква на позначення дзвінкого звука — д (де), б (бе), ж (же), з (зе): відпочити, надпотужний, передчасний, представник, одсипати,

підточити, понадстроковий, обтрусити, міжконтинентальний, розсипати, безформний, черезплічник. 4. Перед к, п, т, ф, х (кафе «Птах») завжди пишеться префікс с-, перед іншими приголосними -з-: скотити, сплатити, стоптати, сфокусувати, схарактеризувати; зціджувати, зсовувати, зчор­нілий, зчудуватися, зшиток, зчинити.

 

Вправа 26

Напишіть правильно слова, підібравши відповідну букву з дужок. Поясніть вимову та написання поданих слів.

Гря(д,т)ка, (з,с)каламутити, кла(д,т)ка, ле(г,х)кий, (з,с)кам'яніти, (ш, з,с)шити, (ш,ж,з,с)чепити, за(д,т)хлий, (з,с)кип'ятити, (з,с)причинити, до-помо(г,х)ти, ві(д,т)танути, (з,с)проектований, стере(х,г)ти, бе(з,с)крилий, моло(д,т)ьба, ро(з,с)фасувати, мере(ж,ш)ка, (з,с)сушити, пі(д,т)сіяти, (с,з)сипати, бе(з,с)цінний, (з,с)фокусувати, бе(з,с)порадний, бе(з,с)чинство, на(д,т)щерблений, на до(ш,с)ці, ві(д,т)щепнути, коро(б,п)ка, (з,ж)жувати, зустріне(ш,с)ся, (з,с,ш)чищати, запоро(ж,з)ці, кори(т,ц)це, ві(д,т)по-відник, б'є(ш,ж,с)ся, пі(д,т)порядкування, коро(т,ч)ший, (з,с)чорнілий, (з,с)кріпити, (з,с)цілення, мимохі(д,т)ь (мимоволі), повся(ґ,к,г)денно, (з,с)кісний, бе(з,с)перестанку, бе(з,с)відмовний, (з,с)клеювати, бе(з,с,ш)-шовний, рі(д,т)кий, бе(з,с)посередній, (з,с)цементувати, чере(з,с)смужжя, мабу(д,т)ь, хто-небу(д,т)ь, мимохі(д,т)ь (минаючи щось, між іншим).

 

©0> Данилко перший день у школі. Повертається додому, мама питає:

Данилку, а який предмет тобі в школі найбільше сподобався?

Дзвінок.