§ 10. Прикметникові суфікси -ов-, -ев- (-єв-)

1.    Суфікс -ов- уживається:

а)    незалежно від наголосу в прикметниках після твердого при­голосного: службовий, добовий, кавовий, позачерговий,

 

безготівковий, безпомилковий, гротесковий, мельхіоровий, брезентовий, фаянсовий, гранатовий, гвинтовий, старто­вий, оцтовий;

б)         у прикметниках після букв ж(же), ч(че), ш(ша), щ(ща),
й (йот), а також після тих, що позначають м' які при-
голосні, якщо наголос падає на закінчення: дріжджовий,
ножовий, плечовий, кочовий, душовий, маршовий, хрящо-
вий, переддощовий, больовий, кахльовий, життьовий, без-
тіньовий, гирьовий, тертьовий, взуттьовий, сажньовий,
дуттьовий;

в)         у присвійних прикметниках жіночого й середнього роду,
утворених від іменників твердої групи: батькова, батькове,
Карпова, Карпове, інженерова, інженерове, професорова,
професорове, ювілярова, ювілярове, пасажирова, пасажиро-
ве, Кіндратова, Кіндратове.

Суфікс -ев- уживається:

а)         у прикметниках після м'яких чи шиплячих приголосних, якщо
наголос падає переважно на основу слова: багатогалузевий,
вензелевий, кришталевий, грудневий, соболевий, квасолевий,
сірководневий, різнокореневий, світло-бежевий, спаржевий,
овочевий, вічевий, замшевий, бездощевий;

б)         у прикметниках, утворених від іменників ІІ відміни м'якої
групи, які в початковій формі мають кінцевий твердий при-
голосний основи: місце — місцевий, серце — серцевий, під-
серцевий, навколосерцевий, кільце — кільцевий, сільце — сіль-
цевий, яйце — яйцевий, лице — лицевий, сонце — сонцевий,
вінце — вінцевий;

в)         у присвійних прикметниках жіночого та середнього роду,
утворених від іменників м'якої та мішаної груп: Ігорева, Іго-
реве, Лазарева, Лазареве, бондарева, бондареве, секретаре-
ва, секретареве, лікарева, лікареве, слухачева, слухачеве, шко-
лярева, школяреве, ковалева, ковалеве.

Суфікс -єв- пишеться:

а) у прикметниках з наголосом на основі, у яких перед суфіксом уживаються м'які приголосні [н':], [т':], [й]: значеннєвий,

насіннєвий, сміттєвий, миттєвий, життєвий, лататтєвий, взуттєвий, суттєвий, чуттєвий, поняттєвий, привілеєвий, гелієвий, кремнієвий, терцієвий, туєвий, магнолієвий, акаціє­вий, кальцієвий;

б)   у присвійних прикметниках жіночого й середнього роду, утворених від іменників м' якої групи з кінцевим приголо­сним основи [й]: Аркадієва, Аркадієве, Сергієва, Сергієве, Анатолієва, Анатолієве, добродієва, добродієве, самураєва, самураєве, корифеєва, корифеєве. Варто звернути особливу увагу на прикметники, у яких мож­ливе вживання різних суфіксів залежно від наголосу, а також від лексичного значення слова:

життєвий — життьовий взуттєвий — взуттьовий борщевий — борщовий дієвий — дійовий миттєвий — миттьовий вічевий — вічовий пальцевий — пальцьовий лицевий — лицьовий кінцевий — кінцьовий бездощевий — бездощовий тощо.

 

Вправа 22

Перепишіть прикметники, розставляючи пропущені букви, пояс­ніть свій вибір, окремо виділіть випадки, коли можливі варіанти на­писання, що залежать від наголосу чи лексичного значення слова. За найменшого сумніву звіртеся з орфографічним словником.

Алюмінієвий, квасолевий, плющовий, сталевий, раді... вий, свинц...вий, чесуч...вий, ясен... вий, оселедцевий, жолуд...вий, алое вий, янтар...вий, чебрец...вий, коч...вий, конвалі...вий, взутт. вий, насінн. вий, несутт. вий, віч. вий, магнолі. вий, перед-дощ. вий, гост. вий, спориш. вий, кінц. вий, дин. вий, фарш. вий, кальці. вий, прижитт. вий, саджанц. вий, сторож. вий, кахл. вий,

меж...вий, шарж...вий, жакардовий, гіпюр...вий, матрац...вий, нігт... вий, кущ... вий, притч... вий, смерч... вий.

 

Вправа 23

Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою су­фіксів -ов-, -ев- (-єв-). Поясніть правопис. У складних для Вас випадках звертайтеся до орфографічного словника.

Гай, вермішель, взуття, нутрія, груша, дія, замша, вірш, соя, кварц, марганець, марш, нуль, серце, плече, звичай, кільце, павич, оцет, на­сіння, промінь, парча, ситець, життя, хрящ, стержень, яблуня, песець, значення, акація, тінь, взірець, дьоготь, четвер, дріжджі, клей, бій, почуття, торець, палац, гроші, гиря, куля, лице, ключ, мить, скумбрія, обліпиха, стиль, сміття, плюш, стрій, джаз, туя, палець, борщ, жень­шень, помаранч.

 

©Ô У класі звучить учителеве запитання:

— Чим відрізняється життя до революції від того, що зараз? Пилипко відповідає:

—До революції казали: «Пшол вон!» А тепер говорять: «Приходьте завтра!»