§ 7. Правопис ненаголошеного [о]

Про вимову звука [о] див.: § 2 (розділ І, п. 4).

У префіксах завжди пишеться о: оплутаний, осунутися, обвугле­ний, обґрунтований, розлучений, розчулений, добути, докупи, до­пущений, пробудження, прогулянка.

У коренях написання перевіряється наголосом чи за допомогою орфографічного словника: голубка, бо голуб, розумний, бо розум, козуля, бо кози; лопух, зозуля.

У дієслівному суфіксі -ува- (-юва-) та прикметниковому -уват-(-юват-) у ненаголошеній позиції пишеться у(ю), а під на­голосом — о: розшнурувати — розшнурований, дешифрувати — дешифрований, дешифрування, дресирувати — дресирований, дресирування, відпрасувати — відпрасований, анонсувати — анонсований, анонсування, роздратувати — роздратований, роздратування, дисциплінувати — дисциплінованість, спростувати — спростовання та спростування, угрупувати — угруповання та угрупування, риштувати — риштовання та риштування, пошанувати — пошановання та пошанування; мерзлякуватий, рябуватий, задавакуватий, солонува тий,

простакуватий, стовбуватий, плескуватий, плискуватий, але: стовбоватий, плесковатий, плисковатий. 4. Буква у вживається в словах: ворушити, мармур, парубок, пур­хати, яблуко, яблуня, а також із початковим су-: сузір 'я, сувій, су­глинок, супроводити, сусід, сутужний, сутулий, суперник. У сло­вах, похідних від глухий, пишеться у: глухнути, заглухлий (але: су­хий — сохнути, засохлий).

 

Вправа18

Перепишіть слова, розставляючи, де це потрібно, літери о чи у.

Р...зумний, с.бі, с...сідський, з...зуля, м...гутній, сп... лучення, сте ліття, риште вання, диваке ватий, ке лупати, тре туар, пе пут-ний, х...мут, дв...юрідний, с...юз, д...ручення, спелука, здебути, зверушливо, т. ..бі, веюючий, пре сунутий, слизьке ватий, м...туз-ка, м...нумент, дезування, брешура, берсук, п...суха, р...збурхати, р е згублений, ке нфуз, к... нструкція, пе рхати, п... тужність, гов е рю, г...тую, допом...жу, рездумати, трусенути, пелумисок, д...щу, у бею, нешу, веджу, однекурсник, кечегура, рвенути.

©0> Викладач не кричить, він переконливо доводить свої погляди.