ПЕРВІСНІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ

Загальна характеристика первісних форм ре­лігії.

Ранньоістиричні форми релігії та родоплемен-ні культи: фетишизм, тотемізм, табу, магія, анімізм.

Шаманізм.