ОСНОВИ ТЕОРІЇ РЕЛІГІЇ

Релігієзнавство як наука та навчальна дисцип­ліна. Теологічно-філософський, психологічний та соціологічний підходи до дослідження релігії.

Елементи та структура релігії.

Функції та роль релігії в суспільстві.