НАУКА І РЕЛІГІЯ

Наука і релігія як специфічні способи засвоєння реальності.

Історичні типи співіснування науки та релігії.

Сучасна метанаукова парадигма.

Релігієзнавство як пошук нових форм співісну­вання релігійних і світських елементів.

Наукові принципи класифікації релігій.