РЕЛІГІЯ ТА МОРАЛЬ

Місце моралі та релігії в системі духовних ви­мірів людства.

Кореляція опозицій релігійність — духовність, моральність — мораль.

Природа, внутрішня структура та функції мо­ралі й релігії.