СУСПІЛЬСТВО, РЕЛІГІЯ І ПРАВО В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Релігія і політика: трансформації співвідно­шення.

Функціональна взаємодія релігії, держави і права.

Правове регулювання забезпечення релігійної діяльності.

Релігія і суспільство в контексті і глобаліза-ційних реаліях сьогодення.