6.9. Класифікація аварій і катастроф

У сучасних умовах раптове виникнення надзвичайних ситуацій обумовлено  в першу чергу стрімким  зростанням промислового ви- робництва,  втіленням у виробничу  практику  найновіших техноло- гій, які часто утворюються  на процесах найвищого рівня ризику.

За  кордоном  при розгляданні промислових аварій  і катастроф виділяють:

1)   хімічні аварії, обумовлені виходом з-під контролю тих чи інших хімічних процесів;

2)   пожежі і вибухи, викликані внутрішніми факторами (порушен- ня технологічних режимів виробництва, аварії в системах елек- тро- і газопостачання);

3)   зруйнування приміщень  і споруд  через дефекти  проектування або будівництва,  а також внаслідок  пожеж, вибухів  або дій зо- внішніх факторів (землетруси, урагани і ін.).

4)   ядерні аварії на АЕС.

При аналізі масштабів  аварій і катастроф техногенного  типу, їх класифікації, оцінки рівня людських втрат і матеріальної шкоди ви- никають серйозні забруднення через відсутність загальної науково- обгрунтованої методики. Це обумовлено в першу чергу визначенням для різноманітних надзвичайних подій на виробництві головних аналізуючих  даних, їх пріоритетності зіставлення тощо.

Згідно з одним з варіантів  подібно оціночної методики  для ава- рій, катастроф і стихійних  лих пропонується прийняти за основу такі показники:

1)   число тих, хто загинув безпосередньо при катастрофі;

2)   число тих, хто загинув у подальшому через травми, захворювання;

3)   число травмованих (до рівня інвалідності);

4)   загальне число травмованих;

5)   характер заподіяних  морально-технічних травм;

6)   порушення  рівня життя населення;

7)   характер шкоди, заподіяного навколишньому середовищу;

8)   фінансові  втрати, пов’язані з втратою майна, матеріальних цін- ностей і ін.