6.2.8.  Урбанізація

У розвинутих державах 80% населення проживає  в міських цен- трах, де концентрується найбільша кількість проблем навколишньо- го середовища. Демографічні зміни несуть у собі критичні проблеми урбанізації.  Заходи  щодо нормалізації екологічного  стану в межах одного населеного пункту повинні проводити  місцеві органи влади. Мета цих дій полягає в переконанні підприємств та окремих людей в необхідності  вирішувати  проблеми  екології вже сьогодні і знахо- дити засоби найбільш вигідні для цього. Транспорт, енергетика, про- мисловість  та деякі аспекти  туризму  є галузями,  які впливають  на якість навколишнього середовища і є максимально зацікавленими в більш раціональному плануванні  і експлуатації міських регіонів.

Можливі засоби вирішення проблем:

-           планування використання міської і сільської землі;

-           оптимізація розвитку  промисловості;

-           економія енергії;

-           приділення більшої уваги рівню викидів;

-           раціоналізація міського транспорту;

-           захист та розміщення історичних  пам’яток міст;

-           забезпеченість лісовими (зеленими) зонами.


Відповідно  до розділеної  відповідальності реалізація  цих засо- бів буде покладена на регіональну промисловість, бізнес, транспорт- ні системи та безпосередньо на мешканців.