6.2.6.  Лісове господарство

У більшості  регіонів  ліси – це не тільки  визначальний фактор для навколишнього середовища  з різноманітними екологічними суспільними функціями, а і сфера економічного значення.

Сьогодні близько 40% усіх лісів відчувають на собі різноманітні ступені хвороби. Вони викликані в основному підвищенням кислот- ності, ще 1% загальної  лісової площі руйнується кожного року вна- слідок пожеж.

Завдання лісового господарства:

-           захист лісів від пожеж та підвищеної кислотності опадів;

-           підвищення продуктивності лісів;

-           розвиток діяльності, яка пов’язана з лісами, особливо в сільсько- господарських районах;

-           можливість  лісонасаджень на сільськогосподарських землях.