6.2.2.  Енергетика

Енергетичний сектор продовжує знаходитися поруч з місцевими і регі- ональними екологічними проблемами, такими як підвищення кислотності. Хвилювання з приводу глобальних аспектів енергетичної політики і їх дія на навколишнє середовище зростають. Глобальна  проблема майбутнього буде складатися з того, що економічне зростання, ефективні і безпечні енер- гетичні постачання і чисте навколишнє середовище – це поєднані цілі.

Енергетична політика, таким чином, буде ключовим фактором  у досягненні  стабілізованого розвитку.  Недавні  проспекти  ООН,  які стосуються  до світового  населення,  свідчать,  що воно зросте від 5 млрд чоловік у 1990 р. до 10 мрлд чоловік до 2050 р. Виходячи з цьо- го енергетичні проекти показують, що енергетичний попит збільшу- ється  від 9 млрд т нафтового  еквівалента  у 1990 році до 20 млрд т нафтового  еквівалента  у 2050 р. за умов мудрого сценарію або до 13 млрд т за умов сценарію високої енергомісткості.

Передбачене майбутнє енергетичне зростання, яке базується на мудрому сценарії, висуває на перше місто проблему безпеки енерге- тичних перевезень.

У 1990 році Комісія ЄС представила чотири сценарії впливу на енергетичний попит.