Кругообіг  речовини,  захопленої  технологічним процесом  з на- вколишнього середовища, здійснюється за двома системами, що ді- ють у наш час на земній кулі:

1) утворення,  переміщення і накопичення (для  використання)

продукції;

2) утворення,  переміщення і накопичення відходів.

З точки зору кругообігу речовини в навколишньому середовищі, необхідність  організації  першої системи є причиною,  що зумовлює сам процес вилучення і перерозподілу різноманітних елементів і їх з’єднань, друга ж система виникає  тільки  в тому випадку, якщо іс- нує перша, і формується вона на базі перероблення і використання вже вилученої з природного середовища речовини.

Система “середовище – виробництво – середовище” має склад- ну структуру, яка складається з окремих рівнів та ланок.

Перша  – початкова  ланка  - пов’язана  з утворенням відходів  у процес виробничої  або побутової діяльності людей.