4.3.2.3  Фінансово-кредитний механізм природокористування

Фінансово-кредитна підсистема  взаємодіє  з плануванням, ці- ноутворенням, економічним  стимулюванням та виконує  завдання утворення, розподілу та використання (включає і контрольну функ- цію) фінансових  ресурсів. Фінанси і кредит стають важливими еко- номічними  інструментами.

Безкоштовність у ресурсокористуванні, безповоротне  фінансу- вання капітального будівництва та інше послабили ефективність дії фінансів та кредиту на рівень освоєння природних ресурсів та самих грошових засобів у галузі природокористування.

Одним  з джерел формування частини місцевих бюджетів, що пов’язані з природокористуванням, є платня  за водокористування. Аналіз системи фінансів  та тарифів  водокористування в ряді регіо- нів країни показує необхідність вирішення цих питань.