Будь-яка частина  нашого природного  середовища:  грунт, вода, відкрите пасовище, ліси, дикі тварини, мінерали, які людина зможе використовувати для покращення свого добробуту, може бути ви- значена, як природний ресурс.

Класифікація природних  ресурсів і факторів  впливу на на- вколишнє  середовище  – основних  елементів  еколого-економічних систем, придбали  особливу  зацікавленість у зв’язку з організацією екологічного  планування і прогнозування, розробкою  відповідних еколого-економічних моделей.  У зв’язку  з цим  слід  визначити,  в якій мірі існуючі класифікації можуть бути використані для потреб планування і передпланового обгрунтування.

Перш за все звернемося до поняття “природні ресурси”, з’ясуємо, чим воно відрізняється від іншого поширеного  терміна – “природні умови”.

Природні ресурси – це природні тіла і речовини, а також види енер- гії, які на конкретному етапі розвитку продуктивних сил використову- ються для ефективного задоволення різноманітних потреб людського суспільства.  З цього  визначення випливає і поняття  окремих  видів природних  ресурсів, наприклад,  водних. Водні ресурси визначаються як види природних  ресурсів, які можна використовувати у даний час або в подальшій перспективі. Зараз використовуються переважно пріс- ні води суші, але вже діють обладнання  для опріснення  морських вод. Води ж світового океану і льодовиків – це ресурси майбутнього.