Регіон як територіальна соціально-економічна система (ТСЕС)

передбачає дослідження наступних  основних факторів розвитку:

1) оцінка географічного положення;

2) оцінка природно-ресурсного потенціалу;

3) оцінка демографічного потенціалу;

4) оцінка виробничих факторів розвитку;

5) оцінка соціальних  факторів розвитку.