Тема 1.2 КОНЦЕПЦІЇ  ОСОБИСТОСТІ ФРЕЙДИЗМУ І НЕОФРЕЙДИЗМУ

План

1.   Теорія особистості З. Фрейда

2.   Аналітична психологія К. Юнга

3.   Індивідуальна психологія А. Адлера

4.   Соціокультурна психологія Карен Хорні

5.   Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма

6.   Епігенетична теорія розвитку  особистості Е. Еріксона