Тема 2 КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ФРЕЙДИЗМУ І НЕОФРЕЙДИЗМУ

Хід заняття

І. Обговорення  теоретичних питань

1. Теорія особистості З. Фрейда.

2. Аналітична психологія К. Юнга.

3. Індивідуальна психологія А. Адлера.


 

4. Соціокультурна психологія Карен Хорні

5. Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма.

6. Епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона.

ІІ. Самостійна робота

Перевірте, чи знаєте Ви основні поняття теми: інстинкт, не- свідоме, Персона, Тінь, Аніма-Анімус, Самість. Ід,  Его,  Супер-его, психосексуальний розвиток особистості, регресія, раціоналізація, захисні механізми, витіснення. сублімація, лібідо, пубертатний пері- од, архетип, колективне несвідоме, почуття неповноцінності, захисні стратегії, корінна тривога, екзистенціальні потреби.


ІІІ. Виконання завдань


Завдання 1


 

Із поданих понять виберіть ті, які належать до концепції психоа- налізу:

Свідомість, внутрішній конфлікт, Персона, Его, Тінь, Аніма-Ані- мус,  Самість, цілісність психічного життя, прагнення до домінуван- ня,  безсвідоме, потреба самоактуалізації,  Ід,  соціальна приналеж- ність, сновидіння, невротичні потреби, психосексуальний розвиток особистості, регресія, соціальний інтерес, раціоналізація, Супер-его, комплекс неповноцінності, захисні механізми, сублімація, інстинкт, лібідо, латентний період, архетипи, невротичний розвиток, неусві- домлені мотиви, колективне несвідоме, внутрішній конфлікт, витіс- нення.

Завдання 2

Виберіть твердження, яке, на Вашу  думку, найбільш чітко пере- дає розуміння несвідомого у психоаналізі:

1. Несвідоме –  це ті процеси, на які не спрямована увага людини;

2. Несвідоме – це переживання, які подавлені свідомістю, проти яких свідомість висуває міцні бар’єри;

3.  Несвідоме – це автоматизовані дії,  які людина виконує не за- думуючись.

Завдання 3

Замість крапок вставте у текст пропущені слова, які допоможуть

Вам правильно зрозуміти визначення психоаналізу та його структуру:


 

Психоаналіз –  це  терапія ………  Він  складається із  послідовних етапів: пошук осередку виникнення  проблеми (…………), розкриття проблеми (перебудова інформації в ……….. форму), переосмислення і переоцінка проблеми (зміна системи установок), усвідомлення нової значимості події та ………..  (ліквідація осередку збудження).

Завдання 4

Сформулюйте кілька гіпотетичних припущень з приводу того, що думали відомі персонологи про себе та інших, виходячи з їхніх теоре- тичних концептуальних підходів до особистості.

Завдання 5

Фрейд порівнював співвідношення «Я»  і «Воно» із конем і верш- ником. Вершник повинен стримувати і направляти коня, інакше він сам може загинути, але рухається вершник тільки завдячуючи коню. Який із символів «Я» чи «Воно» втілював Фрейд у образі вершника, а який у образі  коня?

Завдання 6

З якими захисними механізмами пов’язані наступні вчинки і спо- соби поведінки людей:

1. Під час масового соціологічного дослідження дорослим людям задали питання, чи переконливо подіяли на них  матеріали преси, у яких лікарі доводять, що паління призводить до захворювання на рак легенів. Позитивну відповідь дали  68% людей, які не палять і лише

14% тих, які палять.

2. «…Маслова ніколи не згадувала про Нехлюдова. Це було дуже бо- ляче. Навіть у снах вона ніколи не бачила Нехлюдова. Їй потрібно було забути про все, щоб не стати безумною» (Л.Толстой. «Воскресіння»)

3.  Хлопчик хоче  бути  схожим на батька і тим  самим заслужити його любов і повагу.

4. Людина похилого віку, яка у свій  час не мала змоги навчатись у ВНЗ, при першій нагоді демонструє свою зневагу до вищої освіти.

5. В Японії у коридорах фірм  стоїть макет начальника. Підлеглі можуть підійти і висловити усе,  що вони  про нього  думають, навіть побити макет.

6. Працівник, який вчасно не підготував важливий звіт, виправ- довує свою затримку, звинувачуючи деяких колег.


 

7. Родіон Розкольніков, герой  роману Ф. Достоєвського «Злочин і покарання», виправдовує вбивство старої лихварки тим, що жертва

– мерзенна людина і гроші їй не потрібні.

8. Підлеглий постійно забуває прізвище свого начальника.

9. Підлеглий, якого часто тероризує начальник, деспотично пово- диться у власній сім’ї.

10.  Студент, який  погано склав черговий іспит, заспокоює себе тим, що звинувачує викладача в надлишковій прискіпливості саме до нього.

11. Підліток, якого на уроці насварила вчителька, під час перерви почав  знущатись над слабшим однокласником.

12. Колеги, які посварились декілька років тому, не розмовляють, не вітаються і стараються навіть не дивитись один на одного.

ІV. Лабораторна робота

Виконання методики «Механізми психологічного захисту» (За: В. Д. Федоров. Ваш  психологічний профіль / ч. 1. Характерологіч- ні риси особистості. – Хмельницький ІППО, 2004.  – С. 44–48).

Мета: діагностика механізмів психологічного захисту. Вимірю- ються вісім  видів  захисних механізмів: витіснення, заперечення, заміщення, компенсація, гіперкомпенсація, проекція, раціоналі- зація і регресія. Кожному з цих  захисних механізмів відповідають твердження, які характеризують особистісні реакції людини у різних ситуаціях. На основі  відповідей будується профіль захисної структу- ри досліджуваного.

Інструкція:  кожне твердження Ви  повинні оцінити з  позиції

«так» чи «ні», в залежності від того, що більше відповідає Вашим осо- бистісним якостям. Найбільш цікавою є Ваша перша реакція.

Текст опитувальника

1. Зі мною дійти до згоди  дуже  легко.

2. Я сплю довше, ніж більшість людей, яких я знаю.

3. У моєму  житті завжди була  людина, на яку мені  хотілося бути схожим.

4. Під час лікування я намагаюся довідатися, яка мета  кожної дії лікаря.

5. Якщо я чогось  хочу, то не можу дочекатися хвилини, коли моє бажання збудеться

6. Я легко червонію.

7. Одне з найбільших моїх достоїнств — це уміння володіти собою.

8. Іноді в мене з’являється бажання пробити стіну  кулаком.


 

9. Я легко виходжу з рівноваги.

10. Якщо мене в юрбі хтось  штовхне, то я готовий його убити.

11. Я рідко запам’ятовую свої сни.

12. Мене дратують люди, які керують іншими.

13. Я часто буваю нібито не в своїй тарілці.

14. Я вважаю себе винятково справедливою людиною.

15. Чим більше я купую речей, тим стаю щасливішим.

16. У своїх мріях я завжди в центрі уваги оточуючих.

17. Мене жахає навіть думка про те, що мої рідні можуть розгулю- вати  вдома  без одягу.

18. Мені говорять, що я хвалько.

19.  Якщо хтось  мною нехтує, то в мене з’являється думка про са- могубство.

20. Майже всі мною захоплюються.

21. Буває так, що я в гніві щось ламаю чи б’ю.

22. Мене дуже  дратують люди, які брешуть.

23. Я завжди звертаю увагу на позитивну сторону життя.

24.  Я прикладаю багато старань і зусиль, щоб  змінити свою  зо- внішність.

25. Іноді мені хочеться, щоб атомна бомба знищила світ.

26. Я людина, у якої немає забобонів.

27. Мені говорять, що я буваю занадто імпульсивним.

28. Мене дратують люди, які стараються здаватися кращими, ніж вони є.

29. Дуже не люблю  недоброзичливих людей.

30. Я завжди боюся, що когось можу скривдити.

31. Я з тих, хто рідко плаче.

32. Мабуть, я багато палю.

33. Мені дуже  важко розлучатися з тим, що мені належить.

34. Я погано пам’ятаю обличчя.

35. Я іноді бачу еротичні сни.

36. Я важко запам’ятовую нові прізвища.

37. Якщо мені хтось  заважає, то я скаржуся на це іншим людям.

38.  Навіть якщо я знаю, що моя  думка правильна, я готовий ви- слухати думку інших.

39. Люди  мені ніколи не набридають.

40. Мені важко всидіти на одному  місці навіть незначний час.

41. Я мало  що можу згадати зі свого дитинства.

42. Я тривалий час не помічаю негативних рис у інших людей.


 

43.  Я вважаю, що не варто  дарма хвилюватися, а краще спокійно усе обміркувати.

44. Люди  вважають мене надто  довірливим.

45.  Люди, які за  допомогою скандалу домагаються своїх  цілей, мені неприємні.

46. Я намагаюсь не думати про погане.

47. Я ніколи не втрачаю оптимізму.

48.  Перед  тим, як вирушити у подорож, я намагаюсь усе сплану- вати  до дріб’язків.

49. Іноді я розумію, що серджуся на інших надміру.

50. Коли  справи йдуть не так, як мені потрібно, я стаю похмурим.

51.  Коли  я сперечаюся, то мені  приємно вказувати іншому на по- милки в його міркуваннях.

52. Я легко приймаю кинутий мені виклик.

53. Мене виводять із рівноваги непристойні фільми.

54. Я засмучуюся, коли на мене ніхто не звертає уваги.

55. Інші вважають, що я байдужа людина.

56. Після прийняття рішення мене часто охоплює сумнів.

57.  Якщо хтось  піддає сумніву мої можливості, то мене  охоплює злість.

58.  Коли  я за кермом, у мене  часто  виникає бажання розбити чу- жий автомобіль.

59. Багато людей виводять мене із рівноваги своїм егоїзмом.

60. У подорож я часто беру з собою якусь роботу.

61. Від деяких харчових продуктів мене нудить.

62. Я гризу нігті.

63. Інші говорять, що я уникаю проблем.

64. Я люблю  випити.

65. Від непристойних жартів я ніяковію.

66. Я іноді бачу сни з неприємними подіями і речами.

67. Я не люблю  кар’єристів.

68. Я часто говорю  неправду.

69. Порнографія викликає в мене відразу.

70. Неприємності в моєму  житті часто виникають тому, що у мене поганий характер.

71. Понад усе не люблю  лицемірних, нещирих людей.

72. Я ненавиджу людей, які мене обманюють.

73. Звістки про трагічні події не викликають у мене хвилювання.

74. Доторкаючись до чогось липкого і слизького, я відчуваю огиду.

75. Коли  в мене гарний настрій, то я поводжусь як дитина.


 

76. Я думаю, що сперечатися з людьми з-за дрібниць не варто.

77. Небіжчики не викликають у мене ніякого остраху.

78. Я не люблю  тих, хто завжди намагається бути в центрі уваги.

79. Багато людей викликають у мене роздратування.

80. Митися не у своїй ванні мені огидно.

81. Я через  силу вимовляю непристойні слова.

82. Я дратуюся, якщо людина не виправдала моєї довіри.

83. Я хочу, щоб мене вважали сексуально привабливим.

84.  У мене  таке враження, що  я ніколи не  закінчую розпочаті справи.

85.  Я завжди намагаюся добре  вдягатися, щоб  виглядати більш привабливо.

86. Мої моральні правила кращі, ніж у більшості моїх знайомих.

87. У суперечці я краще володію логікою, аніж мої співрозмовники.

88. Люди, позбавлені моралі, мене відштовхують.

89. Я починаю лютувати, якщо хтось  мене зачепить.

90. Я часто закохуюся.

91. Інші вважають, що я надто  об’єктивний.

92. Я залишаюся спокійним, коли бачу закривавлену людину.

Обробка  результатів:   Вісім   егозахисних  механізмів  форму- ють  вісім  окремих шкал, числові значення яких виводяться з числа позитивних  відповідей на  визначені  твердження.  Рівень виявлен- ня   кожного  психологічного  захисту  вираховується  за   формулою: КН = (n : N) 100%, де n – число  позитивних відповідей за шкалою від- повідного психологічного захисту, N – число  усіх тверджень цієї шка- ли.  Загальний рівень психологічного захисту вираховується за фор- мулою: КНЗ = (n : 92) 100%, де n – сума усіх позитивних відповідей.

 

Назви захистів

Номери тверджень

Витіснення

6, 11, 31, 34, 36, 41, 55, 73, 77, 92

10

 

Регресія

2, 5, 9, 13, 27, 32, 35, 40, 50, 54, 62, 64, 68,

70, 72, 75, 84

 

17

Заміщення

8, 10, 19,21, 25, 37, 49. 58. 76, 89

10

Заперечення

1, 20, 23, 26, 39, 42, 44, 46, 47, 63, 90

11

Проекція

12, 22, 28, 29, 45, 59, 67, 71, 78, 79, 82, 88

12

Компенсація

3,15,16,18,24,33,52,57,83,85

10


 

Гіперкомпенсація

17, 53, 61, 65, 66, 69, 74, 80, 81, 86

10

Раціоналізація

4, 7,14, 30,38, 43,48, 51, 56,  60,  87, 91

12

 

V. Завдання для самоконтролю

1. Із поданих понять виберіть ті, які належать тільки до концепції психоаналізу:

а)   інстинкт, Ід, Его, Супер-его, раціоналізація, лібідо;

б)   архетип, Ід, Его, Супер-его, сублімація, самореалізація;

в)   колективне несвідоме, Ід, Его, Супер-его, витіснення, соціаль- ний інтерес;

2.  З якими захисними механізмами пов’язані наступні вчинки і способи  поведінки людей: «Виявлено, що скупі люди схильні поміча- ти скупість інших, агресивні – жорстокість інших»:

а)   раціоналізація;

б)   проекція;

в)   заперечення;

г)   витіснення.

3.  З  якими захисними механізмами пов’язані наступні вчинки і способи  поведінки людей: «Під  час  масового соціологічного дослі- дження дорослим людям задали питання, чи переконливо подіяли на них матеріали преси, у яких лікарі доводять, що паління призводить до захворювання на рак  легенів. Позитивну відповідь дали  68% лю- дей, які не палять і лише 14% тих, які палять»:

а)         регресія;

б)         сублімація;

в)         заперечення;

г )   проекція.

4.  Назвіть прізвище вченого, який виявив, що  людина одночас- но проходить як стадії психосоціального розвитку так  і стадії розви- тку  его,  та довів, що розвиток особистості продовжується все життя і кожна стадія розвитку може мати як позитивний, так  і негативний результат:

а)         Е. Еріксон;

б)         К. Юнг;

в)         А. Адлер;

г)         К. Хорні.


 

5.  Праці «Психологічні типи», «Архетипи і колективне несвідо- ме» написані:

а)   З. Фрейдом;

б)   К.Юнгом;

в)   А. Адлером;

г)   К. Хорні.

6. Базова і найдавніша структура психічного життя особистості у якій зосереджені інстинктивні, примітивні, спадкові аспекти особис- тості, яка є скарбницею примітивних інстинктивних прагнень, емо- цій, спогадів, забутих дитячих образ, травм, ворожих ставлень до своїх батьків, невтілених сексуальних бажань у психоаналізі носить назву:

а)   Ід;

б)   Архетип;

в)   Его;

г)   Суперего.

7. Карен Хорні стверджувала, що в структурі особистості доміну- ють не інстинкти агресії або лібідо, а несвідоме почуття тривоги, за- непокоєння, яке пов’язане з почуттям самотності і безпорадності, що

«є у дитини у потенційно ворожому їй світі». Таке  почуття отримало назву:

а)   витіснення;

б)   невротична тривога;

в)   корінна тривога;

г)   дитяча тривожність.

8. Визначте, хто з психологів надавав великого значення позиції дитини в сім’ї (порядку народження) для розвитку її подальшого сти- лю життя та способу вирішення життєвих проблем:

а)   З. Фрейд;

б)   К. Юнг;

в)   А. Адлер;

г)   К. Хорні.

9. Визначте, хто з психологів виділяє три  основні види  психоло- гічного захисту, в основі  яких лежить задоволення певних невротич- них потреб і вважає, що захист людина знаходить або в прагненні «до людей», або в прагненні «проти людей», або в прагненні «від людей»:

а)   З. Фрейд;


 

б)   К. Юнг:

в)   А. Адлер;

г)   К. Хорні.

10.  Захисний механізм, який забезпечує людині можливість по- вернення на більш ранню стадію психосексуального розвитку, де від- булось блокування енергії лібідо:

а)   регресія;

б)   сублімація;

в)   заперечення;

г )  проекція.

VІ. Практичні  завдання для особистісного самопізнання і само- розвитку

Вправа « Формування навичок глибинної психокорекції. Аналіз проекції» (За: Основи глибинної психокорекції: феноменологія, тео- рія і практика: Навч.посіб. – К.: Вища шк., 206. – С. 157–158).

Виберіть людину, з якою Вам  у даний час  тяжко спілкуватись, яку Ви  не  любите. Опишіть позитивні і негативні риси  характеру, зовнішності, оточення цієї  людини. Проаналізуйте список з погляду психоаналізу, обґрунтуйте причини проекції власних негативних рис на  іншу людину і неприйняття  іншої особистості внаслідок неусві- домленої дії захисних механізмів.

Вправа «Аналіз взаємовідносин з оточуючими і усвідомлення їх зв’язку зі ставленням до батьків»

Складіть список людей, яких Ви дуже  сильно любите (без бать- ків). Чоловіків і  жінок  перерахуйте окремо. Опишіть позитивні і негативні риси  кожного зі списку. Зверніть увагу на  те,  чи  є щось схоже і відмінне у даних характеристиках. Запишіть, що  саме  Ви помітили. Чи існують деякі риси, спільні для чоловіків і жінок у Ва- шому  списку?

Складіть список позитивних і негативних рис  характеру Ваших батьків, якими Ви їх бачили у дитинстві Порівняйте і проаналізуйте список характерних рис  Ваших батьків зі списком, у якому фігуру- ють люди, що мають для Вас велике значення .

VІІ. Література

1. Адлер А. Лекции по аналитической психологии. – К.:  Ваклер,

1996. – 282 с.


 

2. Лакан Ж. Функция и поле  речи  языка в психоанализе.- М.:Гнозис, 1995. – 192 с.

3. Лейбин В. М. Фрейд, психоанализ и современная западная фи- лософия. – М.: Политиздат, 1990. – 397 с.

4.  Лисина М.  И.  Влияние отношений с близкими взрослыми на развитие ребенка раннего возраста // Лишенные родительского попе- чительства. – М., 1991. – С.37 – 47.

5. Фигдор Г. Психоаналитическая педагогика. – М.: Издательство

Института психотерапии, 2000. – 288 с.

6. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – М.: Наука, 1991. – 456 с.

7. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.Прогресс, 1989. – 272 с.

8.  Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоана- лиз. – М.: Прогресс, 1993. – 480 с.

9. Хрестоматия по глубинной психологии / Ред. Л. А. Хегай. – М.: ЧеРо, 1996. – 248 с.

10.  Эриксон Э. Г. Детство и общество. – СПб.:  Ленато, Универси- тет.  книга, 1996. – 592 с.

11. Юнг К. Г. Архетип и символ. – М.Ренессанс, 1991. – 304 с.

12. Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: Навчальний по- сібник. – К.: Вища шк., 2006. – 382 с.